Ruonių ir žvejų sugyvenimas

Pilkieji ruoniai (Halichoerus grypus macrorhynchus) yra didžiausi Baltijos jūros žinduoliai, čia gyvenantys ir jauniklius vedantys daugiau nei dešimt tūkstančių metų. Praėjusio amžiaus viduryje dėl besaikės medžioklės ir labai stipraus Baltijos jūros užterštumo nuodingomis chlororganinėmis medžiagomis (dustu (DDT), PCB) jų populiacijai grėsė išnykimas. Tačiau dabar Baltijos pilkųjų ruonių sparčiai daugėja – šiuo metu vien Baltijos jūroje priskaičiuojama apie 25 tūkst. individų (ICES).

Daugelį metų pilkieji ruoniai buvo reti Lietuvos pakrantės lankytojai, tačiau paskutiniu metu Lietuvos pakrantėje juos vis dažniau mato poilsiautojai ir žvejai. Augantis pilkųjų ruonių skaičius Lietuvos priekrantėje kelia ne tik mokslininkų, gamtosaugininkų bei visuomenės susižavėjimą, bet ir problemų vietiniams priekrantės žvejams. Sudraskydami tinklus, sugadindami, ištraukdami arba išbaidydami nuo tinklų žuvis ruoniai pridaro daug ekonominės žalos vietiniams žvejams. Nors konfliktas tarp priekrantės žvejų ir pilkųjų ruonių yra dažnai eskaluojamas vietinės žiniasklaidos, jokių oficialių įrodymų nėra pateikta. Žvejai dažnai teigia, kad jų skundai nėra išgirsti ir dažnai ignoruojami valdžios institucijų. Nesusikalbėjimas tarp valdžios institucijų ir vietinių žvejų dažnai iššaukia priešišką jų nusiteikimą pilkųjų ruonių atžvilgiu ir kelia grėsmę vietinei pilkųjų ruonių populiacijai.

Lietuvos Gamtos fondas nuo 2013 m. birželio iki 2014 m. birželio įgyvendina projektą „Lietuvos žvejų ir pilkųjų ruonių konfliktas: problemos įvertinimas, supratimas ir bendradarbiavimo galimybės“, finansuojamą Šiaurės ministrų tarybos. Bendradarbiaudamas su vietiniais žvejų atstovais bei pačiais priekrantės žvejais, Lietuvos Gamtos fondas siekia įvertinti žvejų patiriamą žalą, stiprinti bendradarbiavimą bei šviesti Lietuvos visuomenę apie pilkųjų ruonių bei vietinių žvejų konfliktą Lietuvos pakrantėje. Projekto metu bus organizuojamos edukacinės veiklos, kurių metu vietiniai priekrantės žvejai, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, žvejų asociacijų, Lietuvos jūrų muziejaus atstovai, mokslininkai bei kiti su pakrantės naudojimu susiję asmenys, remiantis užsienio ekspertų patirtimi bus supažindinami su pilkųjų ruonių būkle Baltijos jūroje, Baltijos ruonių populiacijos tendencijomis, pristatys ruoniams atsparius žvejybos metodus ir ruonių atbaidymo priemones, kurios padėtų sumažinti žvejų patiriamą žalą ir išvengti konflikto su pilkaisiais ruoniais.