Paslaugos

Lietuvos gamtos fondas teikia šias paslaugas:

  • gamtotvarkos planų rengimas,
  • projektų paraiškų rengimas ir projektų valdymas,
  • poveikio aplinkai tyrimai,
  • biologiniai tyrimai,
  • mokslo tiriamųjų studijų rengimas,
  • gamtosauginių leidinių rengimas ir leidyba, paskaitos.

Dėl informacijos apie šias paslaugas prašome kreiptis į Lietuvos gamtos fondo vykdomąjį direktorių Edmundą Greimą.