Lietuvos gamtos fondas http://www.glis.lt/?site=1 <table border="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <p style="text-align: justify;"><strong>Lietuvos gamtos fondas</strong> - labdaros paramos fondas, veikiantis tam, kad būtų i&scaron;saugota sveika ir nepažeista Lietuvos gamtinė aplinka.</p> <p style="text-align: justify;">LGF yra Pasaulio gamtos fondo (WWF) partneris Lietuvoje ir Pasaulio gamtos sqjungos (IUCN) narys.</p> </td> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=107" border="0" /></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=105" border="0" /></td> </tr> </tbody> </table> lt Kažkas apie kažką http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=562 Mon, 20 Mar 2017 16:08:58 GMT Baltijos ateitis http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=561 <p style="text-align: justify;">Įsibėgėjant pavasariui, dažnam pabunda žemės &scaron;auksmas, kviečiantis sėti ir akėti. Arimuose, gėlių darželiuose ar ant palangės &ndash; visa sėja turėtų vykti atsakingai, prisiimant atsakomybę už grėsmes, kurias Jūsų pasėtas augalas gali sukelti. Kiekvieną pavasarį primename apie invazinių augalų sukeliamas grėsmes, tačiau, deja, to nepaisydami, prekybininkai &scaron;ių augalų sėklomis prekiauti nesiliauja. Todėl visos mūsų viltys &ndash; į Jus, atsakingi sėjėjai. Labai pra&scaron;ome nepirkti tokių augalų sėklų ir kreiptis į prekybininkus el. ry&scaron;io priemonėmis su pra&scaron;ymu liautis prekiavus grėsmę Lietuvos gamtai keliančių augalų sėklomis.</p> <p style="text-align: justify;">Svetimžemių rū&scaron;ių įsigalėjimas yra vienas i&scaron; svarbiausių gamtos degradavimą lemiančių veiksnių visame pasaulyje. Svetimžemės rū&scaron;ys &ndash; tai augalai ir gyvūnai, tikslingai ar atsitiktinai įvežti į vietovę, kurioje jie niekada anksčiau neaugo, negyveno. Ypač agresyvios svetimžemės rū&scaron;ys yra vadinamos invazinėmis. Jos geba įsikurti didelėje teritorijoje ir pakeisti ekosistemų savybes, būklę, tipą, i&scaron;vaizdą.</p> <p style="text-align: justify;">Gausialapis lubinas, kurį dažnai mėgstama sodinti gėlių darželiuose, yra vienas pavojingiausių Lietuvoje i&scaron;plitusių invazinių augalų. Dėl gebėjimo kaupti azotą jis naudingas žemės ūkiui, tačiau natūraliose teritorijose patrę&scaron;damas natūralias pievas jas sunaikina, ilgainiui paverčia beverčiais dilgėlynais. Gausialapis lubinas i&scaron; &Scaron;iaurės Amerikos į Lietuvą atvežtas XX a. pradžioje, sėtas mi&scaron;kuose ir pami&scaron;kėse žvėrių pa&scaron;arui, dirvožemiui pagerinti, i&scaron; jo formuotos prie&scaron;gaisrinės juostos. &Scaron;ie augalai greitai plinta ir tankiai suželia, taip sunaikina buvusias augalų bendrijas, vietinę pievų ir laukymių augaliją, pakeičia kra&scaron;tovaizdį.</p> <p style="text-align: justify;">Nepaisant &scaron;io invazinio augalo keliamų grėsmių ir didžiulių gamtosaugininkų pastangų kovai su jo plitimu, Lietuvoje vis dar galima įsigyti &scaron;io augalo sėklų. Gausialapis lubinas, kaip dekoratyvinis ir žemės ūkio tikslais auginamas augalas puikuojasi daugelio sėklomis prekiaujančių prekybos tinklų lentynose, informaciniuose bukletuose ir interneto parduotuvėse. Invazinių rū&scaron;ių kontrolę ir naikinimą Lietuvoje nustato Invazinių rū&scaron;ių kontrolės ir naikinimo tvarkos apra&scaron;as, kuriuo numatoma, kad &bdquo;gyvybingų invazinių rū&scaron;ių įvežimas, perkėlimas, prekyba ar kitoks jų platinimas yra draudžiamas&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Pernai susisiekėme su &scaron;io augalo sėklomis prekiaujančiais prekybininkais ir informavome juos apie grėsmę gamtai, tačiau, deja, &scaron;io augalo sėklų vis dar gali įsigyti.</p> <p style="text-align: justify;">Invazinės rū&scaron;ys kenkia ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai, žemės ūkiui, kitoms ekonomikos &scaron;akoms. &Scaron;iuo metu Europoje yra įvertinta tik 10 proc. invazinių rū&scaron;ių daromos žalos, tačiau ir &scaron;ie nuostoliai skaičiuojami 12 milijardų eurų. Europoje aptinkama apie 11 000 svetimžemių rū&scaron;ių ir &scaron;is skaičius didėja neįtikėtinai sparčiai. Lietuvoje &scaron;iuo metu yra žinoma apie 550 svetimžemių augalų rū&scaron;ių, i&scaron; jų apie 19 rū&scaron;ių yra invazinės ir dar apie 60 &ndash; potencialiai invazinės, ateityje galinčios kelti rimtų ekologinių problemų.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.glis.lt">Lietuos gamtos fondo</a> informacija</p> Fri, 17 Mar 2017 16:59:36 GMT Mobilioji programėlė padės pažinti varliagyvius http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=560 <p style="text-align: justify;">&Scaron;iandien startuoja pirmoji Lietuvoje mobilioji programėlė, kuri padės Jums pažinti varliagyvius. &Scaron;ios pragramėlės dėka galėsite ne tik identifikuoti skirtingas varliagyvių rū&scaron;is bei sužinoti apie jų gyvenimo būdą, bet ir prisidėti prie Lietuvoje gyvenančių varliagyvių i&scaron;saugojimo. Programėlė suteikia galimybę pažymėti pastebėtas varliagyvių migracijos vietas. Žymėdami pastebėtas migracijos vietas, padėsite mums surinkti informaciją apie varliagyvių migraciją. Žinodami varliagyvių migracijos situaciją Lietuvoje ir pačius &bdquo;kar&scaron;čiausius&ldquo; migracijos ta&scaron;kus, ateityje galėsime i&scaron;saugoti &scaron;imtus tūkstančių varliagyvių gyvybių.</p> <p style="text-align: justify;">Varliagyvių žūtys keliuose pavasarinės migracijos metu &ndash; viena didžiausių grėsmių varliagyvių i&scaron;ikimui ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. &Scaron;iemet jau ketvirtą kartą tversime apsaugines tvoreles Vingio parke ir padėsime varliagyviams saugiai migruoti per kelią, su džiaugsmu stebime ir prisidedame prie kitų vietinių bendruomenių iniciatyvų gelbėti migruojančias varles. Tačiau tam, kad &scaron;ios pastangos duotų ženklių rezultatų ir i&scaron;gelbėtume nebe de&scaron;imtis, bet tūkstančius migruojančių varliagyvių, reikia imtis veiksmų visoje Lietuvoje, o tam visų pirma reikia surinkti detalius duomenis apie migracijos vietas. Padėti surinkti &scaron;ią informaciją galite Jūs: tereikia atsisiuntus mobiliąją programėlę de&scaron;iniajame vir&scaron;utiniame ekrano kampe pasirinkti vietovės žymelę ir atsiverusiame lange pažymėti pastebėtą varliagyvių migracijos vietą.</p> <p style="text-align: justify;">Mobiliosios aplikacijos kūrėjas &ndash; Edgaras Žigis, gamtos pažinimo entuziastams pažįstamas i&scaron; praėjusį pavasarį pasirodžiusios ir itin didelio populiarumo sulaukusios vabzdžių pažinimo mobiliosios programėlės &bdquo;Entomologas&ldquo;. Dalijantis įžvalgomis apie gamtos pažinimo iniciatyvas su Lietuvos gamtos fondo atstovais ir gimė &scaron;ios mobiliosios programėlės, skirtos pažinti varliagyvius ir žymėti jų migracijos vietas, idėja. Programėlė &bdquo;pakrik&scaron;tyta&ldquo; &bdquo;Herpetologo&ldquo; vardu, nes &nbsp;herpetologija - zoologijos &scaron;aka, tirianti &scaron;altakraujus sausumos stuburinius - varliagyvius ir roplius.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&bdquo;Mano tikslas kuriant tokius appsus yra nematerialus, a&scaron; noriu priartinti gamtą prie žmogaus. Technologijos palengvina žmogaus kasdienį gyvenimą, tad pagalvojau, kad jos gali palengvinti ir pažinimo procesą. Galų gale, dabar visi lindi telefonuose, ypač jaunimas, tad čia jiems ir yra skirta. Tikėtis, kad kažkas savaime pradės domėtis, pavyzdžiui, varlėmis ar vabzdžiais yra naivu, dėl to mums visiems gamtos atstovams reikia pasistengti ir palengvinti tą pažinimo procesą. Tai mūsų atsakomybė. Nes esu įsitikinęs - tai atsipirks&ldquo;, - sako Edgaras.</p> <p style="text-align: justify;">Mobiliąją programėlę galite atsisiųsti adresu: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zigis.herpetologas" target="_blank">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zigis.herpetologas</a></p> Thu, 16 Mar 2017 19:46:18 GMT Žemės dieną kviečiame švęsti renginyje apie Aukštumalą http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=559 <p style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">Kovo 20 d. 15.30 maloniai kviečiame dalyvauti pažintinio leidinio &bdquo;Auk&scaron;tumala: praeitis, dabartis, svajonės&ldquo; pristatyme visuomenei. Knygoje apra&scaron;yta Auk&scaron;tumalos auk&scaron;tapelkės formavimosi istorija, supažindinama su auk&scaron;tapelkėms būdingu gyvosios gamtos lobynu (buveinėmis, augalais ir gyvūnais), papasakota XIX a. pabaigos &ndash; XX a. pradžios greta pelkės gyvenusių pelkininkų buitis. Knygos puslapiai padės Jums suprasti, kuo vertinga paslaptinga auk&scaron;tapelkės ekosistema, kaip lengvai galima ją sužaloti ir kaip sudėtinga gydyti žmogaus padarytas žaizdas.</span><br style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;" /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">Renginyje bus paminėta Pasaulinė Žemės diena, vyks dokumentinio filmo &bdquo;Auk&scaron;tumala atgyja&ldquo; premjera.</span><br style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;" /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">Renginys vyks Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre, Antakalnio g. 25, Vilnius.</span></p> <div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><strong><br />Renginio programa:</strong><br /><br />15.30 Žemės dienos renginio pradžia.<br /><br />15.40 &bdquo;Auk&scaron;tumalos auk&scaron;tapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke&ldquo; &ndash; projektas, skirtas pelkės apsaugai.<br /><br />15.45 Knygos &bdquo;Auk&scaron;tumala: praeitis, dabartis, svajonės&ldquo; pristatymas.<br /><br />16:20 Dokumentinio filmo &bdquo;Auk&scaron;tumala atgyja&ldquo; premjera.<br /><br />16.45 Diskusija.<br /><br />Renginio organizatoriai:<br />Lietuvos gamtos fondas<br />Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba<br /><br />Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Jūratę Sendžikaitę (861153582)</div> <div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><a href="http://www.glis.lt">Lietuvos gamtos fondo</a> informacija</div> Wed, 15 Mar 2017 16:51:06 GMT Kuri varlė nubus pirma? http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=558 <p style="text-align: justify;">Kuriame Lietuvos kra&scaron;te pavasarį anksčiausiai suskamba varlių chorai? Kviečiame akylai stebėti varliagyvių nubudimą ir apie anksčiausiai pabudusias varles prane&scaron;ti mums. Padėkite mums i&scaron;siai&scaron;kinti, kur varlės nubunda pirmos. Kviečiame dalintis žiniomis ir nuotraukomis Lietuvos gamtos fondo facebook paskyroje arba ra&scaron;yti mums adresu: <a href="mailto:dalia.b@glis.lt">dalia.b@glis.lt</a></p> <p style="text-align: justify;">Taip pat labai pra&scaron;ytume prane&scaron;ti apie pastebėtas aktyvios varliagyvių migracijos vietas. Daugelis varliagyvių, peržiemoję sausumoje, traukia ie&scaron;koti ner&scaron;tui tinkamų vandens telkinių. Deja, tokiems telkiniams nykstant, kasmet jiems tenka sukarti vis ilgesnį kelią ir įveikti daugiau pavojų, todėl ner&scaron;to vietas pasiekia vis mažiau gyvūnų. &Scaron;imtus metų tuo pačiu taku keliavo jų protėviai, taip tiesiausiu keliu instinktų vedamos traukia ir varlės ir &scaron;iandien. Deja, tiesiant intensyvius kelius į tai neatsižvelgta, todėl pavasarį migracijos vietose kelią nusėja žuvusių varlių kūneliai.</p> <p style="text-align: justify;">Migruoja varlės vos keletą parų, tačiau labai intensyviai, ypač naktį. Jei pavasarį, po stipresnio lietaus, ant kelio pastebėsite varlę ar rupūžę, sumažinkite greitį &ndash; greičiausiai paskui ją at&scaron;okuoja dar tuntai labai skubančių jos giminaičių.</p> <p style="text-align: justify;">Jei pastebėjote varliagyvių migraciją netoli savo gyvenamosios vietos, labiausiai jiems padėtumėte įrengę apsauginę tvorelę ir uoliai ją prižiūrėdami. I&scaron; varliagyvių migravimo pusės i&scaron;ilgai viso kelio ruožo pastatykite laikiną 45 &ndash; 60 cm auk&scaron;čio tvorelę. Tvorelės apačia kelis centimetrus įkasama į gruntą, kad varliagyviai nepralįstų per apačią. I&scaron; tos pusės, i&scaron; kurios migruoja varliagyviai, kas 15 &ndash; 20 m i&scaron;kasamos kibiro dydžio duobės stačiais &scaron;laitais &ndash; varliagyvių gaudyklės. Du kartus per dieną &ndash; ryte ir vakare &ndash; varliagyvius būtina i&scaron;imti i&scaron; gaudyklių ir perne&scaron;ti į kitą kelio pusę. Pasibaigus migracijai tvorelę būtina nuimti, o duobes - gaudykles užkasti.</p> <p style="text-align: justify;">Lietuvos gamtos fondo informacija ir nuotraukos</p> Mon, 13 Mar 2017 11:41:42 GMT Prašome nesėti invazinių augalų http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=557 <p style="text-align: justify;">Įsibėgėjant pavasariui, dažnam pabunda žemės &scaron;auksmas, kviečiantis sėti ir akėti. Arimuose, gėlių darželiuose ar ant palangės &ndash; visa sėja turėtų vykti atsakingai, prisiimant atsakomybę už grėsmes, kurias Jūsų pasėtas augalas gali sukelti. Kiekvieną pavasarį primename apie invazinių augalų sukeliamas grėsmes, tačiau, deja, to nepaisydami, prekybininkai &scaron;ių augalų sėklomis prekiauti nesiliauja. Todėl visos mūsų viltys &ndash; į Jus, atsakingi sėjėjai. Labai pra&scaron;ome nepirkti tokių augalų sėklų ir kreiptis į prekybininkus el. ry&scaron;io priemonėmis su pra&scaron;ymu liautis prekiavus grėsmę Lietuvos gamtai keliančių augalų sėklomis.</p> <p style="text-align: justify;">Svetimžemių rū&scaron;ių įsigalėjimas yra vienas i&scaron; svarbiausių gamtos degradavimą lemiančių veiksnių visame pasaulyje. Svetimžemės rū&scaron;ys &ndash; tai augalai ir gyvūnai, tikslingai ar atsitiktinai įvežti į vietovę, kurioje jie niekada anksčiau neaugo, negyveno. Ypač agresyvios svetimžemės rū&scaron;ys yra vadinamos invazinėmis. Jos geba įsikurti didelėje teritorijoje ir pakeisti ekosistemų savybes, būklę, tipą, i&scaron;vaizdą.</p> <p style="text-align: justify;">Gausialapis lubinas, kurį dažnai mėgstama sodinti gėlių darželiuose, yra vienas pavojingiausių Lietuvoje i&scaron;plitusių invazinių augalų. Dėl gebėjimo kaupti azotą jis naudingas žemės ūkiui, tačiau natūraliose teritorijose patrę&scaron;damas natūralias pievas jas sunaikina, ilgainiui paverčia beverčiais dilgėlynais. Gausialapis lubinas i&scaron; &Scaron;iaurės Amerikos į Lietuvą atvežtas XX a. pradžioje, sėtas mi&scaron;kuose ir pami&scaron;kėse žvėrių pa&scaron;arui, dirvožemiui pagerinti, i&scaron; jo formuotos prie&scaron;gaisrinės juostos. &Scaron;ie augalai greitai plinta ir tankiai suželia, taip sunaikina buvusias augalų bendrijas, vietinę pievų ir laukymių augaliją, pakeičia kra&scaron;tovaizdį.</p> <p style="text-align: justify;">Nepaisant &scaron;io invazinio augalo keliamų grėsmių ir didžiulių gamtosaugininkų pastangų kovai su jo plitimu, Lietuvoje vis dar galima įsigyti &scaron;io augalo sėklų. Gausialapis lubinas, kaip dekoratyvinis ir žemės ūkio tikslais auginamas augalas puikuojasi daugelio sėklomis prekiaujančių prekybos tinklų lentynose, informaciniuose bukletuose ir interneto parduotuvėse. Invazinių rū&scaron;ių kontrolę ir naikinimą Lietuvoje nustato Invazinių rū&scaron;ių kontrolės ir naikinimo tvarkos apra&scaron;as, kuriuo numatoma, kad &bdquo;gyvybingų invazinių rū&scaron;ių įvežimas, perkėlimas, prekyba ar kitoks jų platinimas yra draudžiamas&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Pernai susisiekėme su &scaron;io augalo sėklomis prekiaujančiais prekybininkais ir informavome juos apie grėsmę gamtai, tačiau, deja, &scaron;io augalo sėklų vis dar gali įsigyti:</p> <table style="width: 479px; height: 339px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <colgroup><col width="34"></col><col width="304"></col><col width="556"></col></colgroup> <tbody> <tr height="40"> <td class="xl69" height="40"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong></td> <td class="xl70"><strong>Augalo pavadinimas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong></td> <td class="xl71" width="556"><strong>Nuoroda į prekybos vietą</strong></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">1</td> <td class="xl73" width="304">Lupinus polyphyllus</td> <td class="xl68" width="556"><a href="http://www.aseja.lt/lt/seklos/geliu-seklos/daugiametes/gausialapis-lubinas/">http://www.aseja.lt/lt/seklos/geliu-seklos/daugiametes/gausialapis-lubinas/</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">2</td> <td class="xl73" width="304">Lupinus polyphyllus Lulu mi&scaron;inys&nbsp;</td> <td class="xl68" width="556"><a href="http://www.sodinu.lt/lupinus-polyphyllus-lulu-mix-garden-lupine-20.html?search=lubinas">http://www.sodinu.lt/lupinus-polyphyllus-lulu-mix-garden-lupine-20.html?search=lubinas</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">3</td> <td class="xl73" width="304">Gausialapis lubinas Russell's hybrids</td> <td class="xl68" width="556"><a href="http://www.a11.lt/lt/parduotuve/sodo-ir-darzo-prekes/geliu-seklos/gausialapis-lubinas-russell-s-hybrids-aseja-1g-54200-5-.htm">http://www.a11.lt/lt/parduotuve/sodo-ir-darzo-prekes/geliu-seklos/gausialapis-lubinas-russell-s-hybrids-aseja-1g-54200-5-.htm</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">4</td> <td class="xl73" width="304">Gausialapis lubinas&nbsp; Russell's hybrids</td> <td class="xl68" width="556"><a href="http://pigu.lt/sodo-prekes-gyvunams/seklos/geliu-seklos/gausialapis-lubinas-lupin-russells-hybrids-aseja-1g?id=6955741">http://pigu.lt/sodo-prekes-gyvunams/seklos/geliu-seklos/gausialapis-lubinas-lupin-russells-hybrids-aseja-1g?id=6955741</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl72" height="40">5</td> <td class="xl73" width="304">Lubinas gausialapis Chandelier</td> <td class="xl74"><a href="http://www.emolus.lt/lt/musu_prekes/geliu_seklos/lubinas_gausialapis_chandelier?p=2">http://www.emolus.lt/lt/musu_prekes/geliu_seklos/lubinas_gausialapis_chandelier?p=2</a></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Invazinės rū&scaron;ys kenkia ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai, žemės ūkiui, kitoms ekonomikos &scaron;akoms. &Scaron;iuo metu Europoje yra įvertinta tik 10 proc. invazinių rū&scaron;ių daromos žalos, tačiau ir &scaron;ie nuostoliai skaičiuojami 12 milijardų eurų. Europoje aptinkama apie 11 000 svetimžemių rū&scaron;ių ir &scaron;is skaičius didėja neįtikėtinai sparčiai. Lietuvoje &scaron;iuo metu yra žinoma apie 550 svetimžemių augalų rū&scaron;ių, i&scaron; jų apie 19 rū&scaron;ių yra invazinės ir dar apie 60 &ndash; potencialiai invazinės, ateityje galinčios kelti rimtų ekologinių problemų.</p> <table style="width: 485px; height: 796px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <colgroup><col width="34"></col> <col width="304"></col> <col width="556"></col> </colgroup> <tbody> <tr height="40"> <td class="xl75" colspan="3" width="894" height="40"><strong>Kitų invazinių rū&scaron;ių sėklos (2017)</strong></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl82" colspan="3" height="40"><em>&nbsp;I&scaron; 17 augalų esančių Invazinių Lietuvoje augalų sąra&scaron;o parduotuvėse bei medelynuose galima nusipirkti 8 i&scaron; jų.</em></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl71" height="40"><br /></td> <td class="xl72"><strong>Augalo rū&scaron;is</strong></td> <td class="xl73" width="556"><strong>Nuoroda į prekybos vietą</strong></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl79" rowspan="3" height="120"><br /></td> <td class="xl76" rowspan="3">Baltažiedė robinija (<em>Robinia pseudoacacia L.</em>)</td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.sodinu.lt/lt/robinia-pseudoacacia-black-locust-30.html">http://www.sodinu.lt/lt/robinia-pseudoacacia-black-locust-30.html</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="http://medeinesparkai.lt/parduotuve/index.php?route=product/product&amp;product_id=69&amp;search=robinija">http://medeinesparkai.lt/parduotuve/index.php?route=product/product&amp;product_id=69&amp;search=robinija</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://www.vitaflora.lt/pre-order/gr-didmena/robinia-pseudoacacia-1-1-100-140-cm-x-25-71818-detail">http://www.vitaflora.lt/pre-order/gr-didmena/robinia-pseudoacacia-1-1-100-140-cm-x-25-71818-detail</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl79" rowspan="2" height="80"><br /></td> <td class="xl91" rowspan="2" width="304">Rauk&scaron;lėtalapis er&scaron;kėtis (<em>Rosa rugosa Thunb.</em>)</td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.vitaflora.lt/gentis/rosa-rozes/rosa-r-jens-munk-detail">http://www.vitaflora.lt/gentis/rosa-rozes/rosa-r-jens-munk-detail</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://www.sodinu.lt/rosa-rugosa-rubra-red-rugosa-rose-30.html">http://www.sodinu.lt/rosa-rugosa-rubra-red-rugosa-rose-30.html</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl79" rowspan="5" height="200"><br /></td> <td class="xl76" rowspan="5">Muilinė guboja (<em>Gypsophila paniculata L.</em>)</td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.nojus.lt/guboja-muiline-daugiamete">http://www.nojus.lt/guboja-muiline-daugiamete</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="http://www.e-seklos.lt/lt/asortimentas/geles/muiline_guboja">http://www.e-seklos.lt/lt/asortimentas/geles/muiline_guboja</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="https://www.senukai.lt/p/seklos-geliu-muiline-guboja/53nb">https://www.senukai.lt/p/seklos-geliu-muiline-guboja/53nb</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="http://zaliastotele.lt/geliu-seklos/gubojos/gtg-gubojos-muilines">http://zaliastotele.lt/geliu-seklos/gubojos/gtg-gubojos-muilines</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://www.originaliosseklos.lt/lt/asortimentas/geles/muiline_guboja?p=27">http://www.originaliosseklos.lt/lt/asortimentas/geles/muiline_guboja?p=27</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl71" height="40"><br /></td> <td class="xl74" width="304">&Scaron;luotinis sausakrūmis (<em>Cytisus scoparius</em>)</td> <td class="xl69" width="556"><a href="http://www.sodinu.lt/lt/cytisus-scoparius-scotch-broom-50.html">http://www.sodinu.lt/lt/cytisus-scoparius-scotch-broom-50.html</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl71" height="40"><br /></td> <td class="xl70">Kanadinė ryk&scaron;tenė (<em>Solidago canadensis L.</em>)</td> <td class="xl69" width="556"><a href="http://www.e-seklos.lt/lt/asortimentas/geles/kanadine_rykstene">http://www.e-seklos.lt/lt/asortimentas/geles/kanadine_rykstene</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl86" rowspan="3" height="120"><br /></td> <td class="xl83" rowspan="3">Uosialapis klevas (<em>Acer negundo L</em>.)</td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.zeldiniaitikjums.lt/produktas/uosialapis-klevas-flamingo-aukstis-110-cm/">http://www.zeldiniaitikjums.lt/produktas/uosialapis-klevas-flamingo-aukstis-110-cm/</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl67" width="556" height="40"><a href="https://www.juragiumedelynas.lt/klevai/klevas-uosialapis-flamingo">https://www.juragiumedelynas.lt/klevai/klevas-uosialapis-flamingo</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://botanika.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/04/2016-medelyno-kainorastis.pdf">http://botanika.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/04/2016-medelyno-kainorastis.pdf</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl86" rowspan="2" height="80"><br /></td> <td class="xl89" rowspan="2" width="304">Varpinė medlieva (<em>Amelanchier spicata<br /> (Lam.) K. Koch</em>)<br /></td> <td class="xl66" width="556"><a href="http://www.vitaflora.lt/tipas/medziai/varpine-medlieva-detail">http://www.vitaflora.lt/tipas/medziai/varpine-medlieva-detail</a></td> </tr> <tr height="40"> <td class="xl68" width="556" height="40"><a href="http://www.zeldiniaitikjums.lt/produktas/varpine-medlieva-aukstis-90-cm-kaina/">http://www.zeldiniaitikjums.lt/produktas/varpine-medlieva-aukstis-90-cm-kaina/</a></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.glis.lt">Lietuos gamtos fondo</a>&nbsp;informacija</p> Fri, 10 Mar 2017 10:49:51 GMT „Rūšių ralis" šiemet kvies atrasti Dzūkijos gamtą! http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=556 <p style="text-align: justify;">&Scaron;iemet &bdquo;Rū&scaron;ių ralis&ldquo; kvies pažinti Dzūkijos gamtą. Turėsite i&scaron;skirtinę progą patys atrasti, kokiomis gamtinėmis vertybėmis turtingas Veisiejų regioninis parkas. Skelbiame preliminarią Ralio programą ir kviečiame jau dabar kalendoriuose pasižymėti paskutinį gegužės savaitgalį. O jei be &bdquo;Rū&scaron;ių ralio&ldquo; jau tiesiog neįsivaizduojate savo pavasario ir jau dabar žinote savo komandą &ndash; labai kviečiame registruotis: <a href="mailto:julija.p@glis.lt">julija.p@glis.lt</a> Paeksperimentavę su komandos narių skaičiumi vėl grįžtame prie įprasto &ndash; &scaron;iemet komandą gali sudaryti 5 asmenys. Neturite komandos, tačiau labai norite dalyvauti? Ra&scaron;ykite &ndash; surasime Jums naujų bičiulių. Iki pasimatymo jau penktajame &bdquo;Rū&scaron;ių ralyje&ldquo;!</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">&bdquo;RŪ&Scaron;IŲ RALIO 2017"</span>&nbsp;PROGRAMA</p> <div> <table class="MsoNormalTable" style="width: 482px; height: 705px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 16.15pt;"> <td style="width: 432.75pt; border: solid black 1.0pt; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 16.15pt;" colspan="2" width="577"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span>2017 m. gegužės 26 d. (penktadienis)</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 14.35pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 14.35pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><strong><span>Laikas</span></strong></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 14.35pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><strong><span>Veikla</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 2; height: 22.7pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 22.7pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>20:</span>00<span>&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 22.7pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Ralio dalyvių atvykimas į kaimo turizmo sodybą &bdquo;Vytautų dvaras&ldquo; (Vytautų k., Veisiejų sen., Lazdijų r.&nbsp;; http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vytautu-dvaras), registracija, įsikūrimas.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 3; height: 67.35pt;"> <td style="width: 66.6pt; border: none; border-left: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 67.35pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>20:30&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: none; border-right: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 67.35pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Rū&scaron;ių ralio 2017 organizatorių&nbsp; sveikinimo žodis. Rū&scaron;ių ralių 2013 &ndash; 2016 įspūdžiai. Rū&scaron;ių ralio 2016 teritorijos žemėlapio, renginio taisyklių pristatymas.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 4; height: 16.15pt;"> <td style="width: 66.6pt; border: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 16.15pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>21:10</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 16.15pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Ralyje dalyvaujančių komandų prisistatymas</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 5; height: 15.2pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 15.2pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>21:30</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 15.2pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Vakarienė prie laužo</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 6; height: 15.2pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 15.2pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>Nuo 22:00&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 15.2pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Naktinis rū&scaron;ių registravimas&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 7; height: 6.7pt;"> <td style="width: 432.75pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 6.7pt;" colspan="2" width="577"> <p class="MsoNormal"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2017 m. gegužės 27 d. (&scaron;e&scaron;tadienis)</strong></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 8; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>7:00-17:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Rū&scaron;ių stebėjimo varžybos. Komandos individualiai keliauja po renginio teritoriją ir fiksuoja pastebėtas rū&scaron;is&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 9; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>17:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Varžybų fini&scaron;as kaimo turizmo sodyboje &bdquo;Vytautų dvaras&ldquo;. </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Rū&scaron;ių stebėjimo suvestinių pateikimas ekspertų komisijai&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 10; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>17:30</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Ankstyva vakarienė</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 11; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>17:30 &ndash; 19:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Ekspertų komisija vertina stebėjimų duomenis ir jų patikimumą</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 12; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>19:00 &ndash; </span>21:00</p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Rū&scaron;ių stebėjimo rezultatų apibendrinimas, nugalėtojų apdovanojimas</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 13; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>21:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>&Scaron;ventinė programa</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 14; height: 17.0pt;"> <td style="width: 432.75pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; background: #D9D9D9; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" colspan="2" width="577"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span>2017 m. gegužės 28 d. (sekmadienis)</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 15; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>09:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Bendri pusryčiai</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 16; height: 48.15pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 48.15pt;" width="89"> <p class="MsoNormal">10<span>:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 48.15pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Roplių ir varliagyvių gamtinė įvairovė Lietuvoje, atpažinimo metodai.</span></p> <p class="MsoNormal">Irma Maciulevičienė, Veisiejų regioninio parko direkcija;</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 17; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>11:30 &ndash; </span>12:30</p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Lietuvoje gyvenančių vorų įvairovė ir jų identifikavimo pradžiamokslis.</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Marija Biteniekytė, Lietuvos entomologų draugija</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 18; mso-yfti-lastrow: yes; height: 17.0pt;"> <td style="width: 66.6pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="89"> <p class="MsoNormal"><span>20:00 &ndash; 22:00</span></p> </td> <td style="width: 366.15pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 17.0pt;" width="488"> <p class="MsoNormal"><span>Balinių vėžlių kiau&scaron;inių dėčių dengimas, siekiant apsaugoti nuo plė&scaron;rūnų (mažomis grupelėmis; apie pageidavimą dalyvauti &scaron;ioje dalyje organizatoriams prane&scaron;ti i&scaron; anksto).</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: left;">Lietuvos gamtos fondo informacija. Juliaus Kalinsko nuotraukoje -&nbsp;<span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">&bdquo;Rū&scaron;ių ralio 2016" nugalėtojai</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">RENGINIO PROGRAMA</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">2017 m. gegužės 26 d. (penktadienis)</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Laikas Veikla</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">20:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Ralio dalyvių atvykimas į kaimo turizmo sodybą &bdquo;Vytautų dvaras&ldquo; (Vytautų k.,</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Veisiejų sen., Lazdijų r. ; http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vytautu-</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">dvaras), registracija, įsikūrimas.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">20:30 &nbsp;Rū&scaron;ių ralio 2017 organizatorių sveikinimo žodis. Rū&scaron;ių ralių 2013 &ndash; 2016</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">įspūdžiai. Rū&scaron;ių ralio 2016 teritorijos žemėlapio, renginio taisyklių pristatymas.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">21:10 Ralyje dalyvaujančių komandų prisistatymas</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">21:30 Vakarienė prie laužo</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Nuo 22:00 &nbsp;Naktinis rū&scaron;ių registravimas (pageidaujantiems)&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2017 m. gegužės 27 d. (&scaron;e&scaron;tadienis)</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">7:00-17:00 Rū&scaron;ių stebėjimo varžybos. Komandos individualiai keliauja po renginio teritoriją</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">ir fiksuoja pastebėtas rū&scaron;is&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">17:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Varžybų fini&scaron;as kaimo turizmo sodyboje &bdquo;Vytautų dvaras&ldquo;.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Rū&scaron;ių stebėjimo suvestinių pateikimas ekspertų komisijai&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">17:30 Ankstyva vakarienė</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">17:30 &ndash;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">19:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Ekspertų komisija vertina stebėjimų duomenis ir jų patikimumą</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">19:00 &ndash;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">21:00 Rū&scaron;ių stebėjimo rezultatų apibendrinimas, nugalėtojų apdovanojimas</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">21:00 &Scaron;ventinė programa</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">2017 m. gegužės 28 d. (sekmadienis)</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">09:00 Bendri pusryčiai</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">10:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Roplių ir varliagyvių gamtinė įvairovė Lietuvoje, atpažinimo metodai.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Irma Maciulevičienė, Veisiejų regioninio parko direkcija;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Dalia Bastytė, Lietuvos gamtos fondas (jei dalyvaus);</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">11:30 &ndash;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">12:30</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Lietuvoje gyvenančių vorų įvairovė ir jų identifikavimo pradžiamokslis.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Marija Biteniekytė, Lietuvos entomologų draugija</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">20:00 &ndash;</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">22:00</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Balinių vėžlių kiau&scaron;inių dėčių dengimas, siekiant apsaugoti nuo plė&scaron;rūnų</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">(mažomis grupelėmis; apie pageidavimą dalyvauti &scaron;ioje dalyje organizatoriams</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">prane&scaron;ti i&scaron; anksto)</div> Wed, 01 Mar 2017 22:49:26 GMT Ačiū Jums už ramų šikšnosparnių miegą http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=555 Sat, 18 Feb 2017 13:14:01 GMT Taip kaip Krivėnų sala pavasario galėtų laukti ir daug kitų gamtinių teritorijų http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=554 Sat, 18 Feb 2017 13:13:32 GMT Sukurkime naują pabaigą liūdnai varlės pasakai http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=553 <p style="text-align: justify;">Upės dugne suspindęs pirmas pavasario saulės spindulys žadina giliai įmigusią Kvarkuolę. Krust akis, krust ausis &ndash; regis, žiema i&scaron;siurbė jėgas iki paskutiniųjų. Sukaupusi dar likusią energiją atsargiai i&scaron;tiesia vieną kojelę, tuomet antrą, ramiai atsimerkia ir pasiražo. Metas keltis. Tačiau čia pat skubiai užsimerkia: negali būti, &scaron;alia jos žiemojusios draugužės atrodo it negyvos!.. Puola prie vienos, krutina kitą &ndash; varg&scaron;ės nebesulaukė pavasario... Vieni&scaron;a varlė bla&scaron;kosi vandenyje, galiausiai i&scaron;nyra į pavir&scaron;ių, o srovė ją nune&scaron;a į krantą. Ir &scaron;it, &scaron;altoje varlės galvelėje su&scaron;vinta viltis: močiutė pasakojo, kad ten, anapus slėnio, yra jaukios ramios balelės, į kurias pavasarį visos varlės skuba atgauti jėgų. Močiutė varlė ten net senelį varliną sutiko! Kelią močiutė labai gerai buvo nupasakojusi, o ir pati Kvarkuolė tartum jauste jaučia savo &scaron;altą kraują tvinkčiojant ir ton pusėn vedant.</p> <p style="text-align: justify;">Sunki Kvarkuolės kelionė. Kiekvienas &scaron;oktelėjimas, regis, siurbia paskutines jėgas, pilvelis urzgia i&scaron; alkio, juk vabzdžiai &ndash; mėgstamas jos užkandis &ndash; tikri miegaliai, dar tik budinasi... Greičiau ne ką užkrimsti rasi, o pats suvalgytas būsi &ndash; grįžę i&scaron; ilgos kelionės pauk&scaron;čiai pamir&scaron;o rudenį duotas priesaikas nuo pavasario tapti vegetarais ir visai nesibodi varlės užkrimsti. Sukant pami&scaron;ke ir lapė mielai varlės kul&scaron;elę apgraužtų. Bet iriasi narsi varlytė per pernyk&scaron;čius lapus, pavėsyje dar ap&scaron;armojusius, kopia per stačius žolės kupstus, per sužvarbusios žemės grumstus. I&scaron; paskutiniųjų pasistiebia ant galinių kojelių, užsirop&scaron;čia ant kelmo &ndash; dairosi viltingai į tolį, klausosi ap&scaron;alusiom auselėm &ndash; gal užgirs užmatys tolumoje savo giminaites kurkiančias. Ir tikrai &ndash; jau girdi per mi&scaron;ką ataidi jausmingi varlių romansai. Ir užplūsta &scaron;altą varlės &scaron;irdelę prisiminimai: apie savo varlių gentį, i&scaron; kurios ra&scaron;tų margumą paveldėjo; svajonės apie mažus varliukus, kuriems tą ra&scaron;tą perduos, suspaudė &scaron;irdį. A&scaron;arą kojele braukia, prisiminusi savo drauges, ežero dugne pavasario nesulaukusias, ir i&scaron; naujo supranta: ji &ndash; varlė laimingoji. Ir regis nebe už&scaron;alusiom kojelėm varlė klibik&scaron;čiuoja, tačiau i&scaron; nekantrumo jau oru sklendžia &ndash; jau tuoj tuoj murktels į drungną jaukią balą...</p> <p style="text-align: justify;">Tik &scaron;tai, varlės kelionę sutrikdo netikėta kliūtis &ndash; kelias, kuriuo lekia riaumojantys plieniniai žvėrys. Metasi varlė į kairę &ndash; kra&scaron;to nematyt. Kiūtina de&scaron;inėn, kol pailsta &ndash; jokios vilties. Kaip keista: močiutė niekad apie &scaron;ią kliūtį net žodžiu neužsiminė, negi būtų pamir&scaron;usi... Jei būčiau stipri ir pavalgiusi, gal ir perbėgčiau į kitą pusę, bet dabar..., - dvejoja varlė. Palauksiu dienelę kitą. Veltui laukia Kvarkuolė &ndash; žvėrys nesiliauja riaumoję, jėgos nesiliauja sekusios, tampa ai&scaron;ku: vienintelis kelias &ndash; tiesiai per greitkelį. Sukaupusi paskutines jėgas, varlė užsirop&scaron;čia ant asfalto, &scaron;is pasveikina ją jaukia &scaron;iluma trumpam suteikdamas jėgų ir įžiebdamas viltį varlės akyse, kurias pakėlusi ji i&scaron;vysta artėjantį automobilio ratą...</p> <p style="text-align: justify;">Treeek&scaron;t.</p> <p style="text-align: justify;">Varlės kelionė baigėsi.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=1403" border="0" width="488" height="325" style="border: 1px solid black;" /></p> <p style="text-align: justify;">Taip baigiasi tūkstančių varlių kelionė kiekvieną pavasarį. Gal jau &scaron;į pavasarį, Tavo dėka, varlės kelionė baigsis kitaip ir ji nukeliaus pas savo giminaites.</p> <p><strong><em>Kaip padėti varlei saugiai pereiti kelią?</em></strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong><em>Akimis.</em></strong> Pastebėkite kelio ruožą, kuriame žūsta varliagyviai ir prane&scaron;kite apie&nbsp; jį mums el. pa&scaron;tu: <a href="mailto:dalia.b@glis.lt">dalia.b@glis.lt</a> Kad galėtume i&scaron;gelbėti kuo daugiau varliagyvių, visų pirma mums reikalinga kuo tikslesnė informacija apie varliagyvių migravimo vietas.</li> <li style="text-align: justify;"><strong><em>Rankomis.</em></strong> Jau pernai pastebėjote &scaron;imtus po ratais žuvusių varliagyvių? Raitokitės rankoves ir vos prasidėjus varliagyvių migracijai (stebėti reikėtų nuo kovo II savaitės) pastatykite &scaron;iame ruože varliagyvius apsaugančią tvorelę. Pastačius tvorelę, būtina ja atsakingai rūpintis ir kasdien bent du kartus perne&scaron;ti per kelią į duobeles sukritusius varliagyvius.</li> <li style="text-align: justify;"><strong>Kojomis.</strong> Patraukdami de&scaron;iniąją nuo greičio pedalo. Pastebėję ant kelio varlę, sumažinkite greitį (iki 30 km/h) &ndash; veikiausiai paskui ją at&scaron;okuoja dar tuntai labai skubančių jos giminaičių.</li> <li style="text-align: justify;"><strong>Lūpomis.</strong> Varlės migruodamos žūsta daugybėje skirtingų Lietuvos kampelių &ndash; kiekviename jų negali būdėti nei valstybinių institucijų specialistai, nei gamtosaugininkai visuomenininkai. Geriausiai varles gali apsaugoti &scaron;alia jų gyvenantys žmonės. Jei Jūs pasakosite apie &scaron;ią problemą savo bičiuliams, giminaičiams ar pažįstamiems, ji sulauks kur kas daugiau dėmesio, o varlės &ndash; padėti norinčių rankų.</li> <li style="text-align: justify;"><strong>&Scaron;irdimi.</strong> I&scaron;gelbėti daug migruojančių varliagyvių galime tik &scaron;ios idėjos vardan <span style="text-align: justify;">susibūrę&nbsp;</span>su bendraminčiais. Suburkite savo miestelyje, kaime, gatvėje bendraminčių būrelį ir kartu i&scaron;gelbėkite &scaron;imtus ar tūkstančius varliagyvių gyvybių. Nežinote, nuo ko pradėti? Dalyvaukite mūsų rengiamuose mokymuose ir sužinokite: <a href="http://www.glis.lt/?pid=1&amp;news_id=550">http://www.glis.lt/?pid=1&amp;news_id=550</a> </li> <li style="text-align: justify;"><strong>Pinigine.</strong> Net jei &scaron;alia Jūsų namų varlės nemigruoja, galite padėti jas i&scaron;saugoti. Skirdami piniginę auką, padėsite mums įsigyti reikalingų medžiagų (tinklo tvorelei, kibirų varliagyvių ne&scaron;iojimui, apsauginių pir&scaron;tinių bei liemenių savanoriams) ir perduoti jas varlių likimu susirūpinusioms bendruomenėms. Jūsų paaukotomis lė&scaron;omis jau buvo i&scaron;gelbėta ne viena gyvybė Vilniaus Vingio parke: <a href="http://www.glis.lt/?pid=1&amp;news_id=418">http://www.glis.lt/?pid=1&amp;news_id=418</a></li> </ul> Fri, 17 Feb 2017 14:41:26 GMT