Visuomenės aplinkosauginis švietimas

Aplinkosauginio visuomenės sąmoningumo ugdymas - viena svarbiausių Lietuvos gamtos fondo veiklos sričių. Siekdama išsaugoti Lietuvos gamtą bei užtikrinti įgyvendintų praktinių gamtosaugos darbų ilgalaikį efektą, organizacija itin daug dėmesio skiria aplinkosauginiam visuomenės švietimui.

Nuo 1995-ųjų, bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis, Lietuvos gamtos fondas padėjo įgyvendinti daugiau nei 70 visoje Lietuvoje jaunimo vykdomų aplinkosauginių ar aplinkotyrinių projektų, o ateityje planuojama dar labiau išplėsti bendradarbiavimą su šalies jaunimo neformalųjį gamtinį ugdymą vykdančiomis organizacijomis bei asmenimis.

Visuomenei taip pat organizuojami įvairūs gamtos apsaugą propaguojantys renginiai bei pažintinės išvykos, rengiami ir platinami įvairūs leidiniai, supažindinantys su mūsų šalies gamtos įvairove, jos apsaugos bei natūralios aplinkos atkūrimo galimybėmis ir metodais. Dalies šių leidinių elektronines versijas galima parsisiųsti čia.

Gamtosaugos specialistė Indrė Čeidaitė veda trumpus pranešimus apie mikroplastiką vandens telkiniuose ir jo žalą gyvajai gamtai. Dalia Bastytė supažindina su varliagyviais, veda ekskursijas į pelkėtas vietoves. 

Aplinkosauginis švietimas - viena svarbiausių fondo veiklos sričių.