Gamtotvarka

Nemaža dalis mūsų šalyje saugomų gamtinių vertybių susiformavusios ne vien natūralios gamtinės raidos metu, bet ir įtakojant žmogaus vykdomai ūkinei veiklai. Pavyzdžiui, natūralios pievos ir kai kurios pelkinės buveinės egzistuoja tik gamtos ir tradicinio ūkininkavimo sąveikos dėka – čia žmonės nuo seno šienavo, ganė gyvulius. Pasikeitus ekonominei situacijai ar dėl kitų priežasčių nutrūkus ūkininkavimui apleistose pievose greitai pasikeičia žolinė augmenija, pradeda želti krūmai, medžiai ir palaipsniui ši buveinė nuskursta. Todėl, siekiant išsaugoti gamtines vertybes bei jų biologinę įvairovę, nepakanka vien priimti jų apsaugą reglamentuojančius teisinius dokumentus ar įsteigti saugomas teritorijas – neretai gamtinių vertybių gerą apsaugos būklę galima užtikrinti tik taikant praktines saugomos teritorijos tvarkymo priemones, kurios numatomos specialiai tai teritorijai parengtame gamtotvarkos plane.

Gamtotvarkos planas – tai strateginio planavimo dokumentas, kuriame įvertinta ir apibūdinta saugomos teritorijos arba jos dalies ekologinė būklė, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo problemos ir galimybės, saugomos nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, jų buveinės ir natūralios buveinės, nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemonės, joms įgyvendinti reikalingos lėšos ir vykdytojai. Jį ruošiantys specialistai kruopščiai išanalizuoja kiekvienos buveinės ar rūšies būklę, aplinkos sąlygas bei nustato, kokios gamtotvarkos priemonės (pvz., šienavimas, ganymas, krūmų kirtimas, buvusio vandens lygio atstatymas ir t.t.) turi būti taikomos konkrečioje teritorijoje.
Gamtotvarkos planų rengimas yra viena iš Lietuvos gamtos fondo veiklų. Šioje srityje įgyvendinami projektai:

Gamtotvarkos planų rengimas (I etapas) (2010 - 2011)
Projekto vadovas: Edmundas Greimas
Rytų ir Vakarų Lietuvoje esančių 40 „Natura 2000“ tinklo teritorijų saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimo paslauga teikiama vykdant projektą „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (I etapas)“ Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-002, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. Paslauga teikiama Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.
Rengiamų gamtotvarkos planų sąrašą galite parsisiųsti čia.
Gamtotvarkos planai rengiami bendradarbiaujant su VšĮ Gamtos paveldo fondu.
Darbų pradžia – 2010-04-01, numatoma pabaiga 2011-10-31.

Gamtotvarkos planų rengimas (II etapas) (2011 - 2012)
Projekto vadovas: Edmundas Greimas
Žydrūnas Sinkevičius
Lietuvoje esančių 22 „Natura 2000“ tinklo teritorijų saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimo paslauga teikiama vykdant projektą „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (II etapas)“ Nr.VP3-1.4-AM-02-V-01-007, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. Paslauga teikiama Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.
Rengiamų gamtotvarkos planų sąrašą galite parsisiųsti čia.
Gamtotvarkos planai rengiami bendradarbiaujant su VšĮ Gamtos paveldo fondu.
Darbų pradžia – 2011-04-18, numatoma pabaiga 2012-10-30.