Projektai

DESIRE projektas – Nemuno užterštumo mažinimui, atkuriant ir vystant jo baseine esančias pelkes (2019 - 2021)
Projekto vadovas: Nerijus Zableckis (nerijus.z@glis.lt)

 

Nemuno baseinas yra ketvirtas pagal dydį Baltijos regione, o šios upės plukdomi vandenys labai prisideda prie Baltijos jūros eutrofikacijos (vadinamojo „žydėjimo“) ir bendros vandens kokybės. Tuo tarpu natūralios pelkės reguliuoja upių baseinų vandens kokybę, kaupia organinę anglį, surišdamos įvairius junginius bei mažindamos pasklidąją taršą. Ir, žinoma, atvirkščiai: žemės ūkio, miškininkystės ar pramoninės durpių gavybos tikslais nusausintos pelkės didina vandens užterštumą maistmedžiagėmis ir atmosferos užterštumą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

 

Lietuvos gamtos fondas kartu su Lenkijos, Latvijos, Kaliningrado srities ir Baltarusijos partneriais šiemet pradėjo vykdyti tarptautinį ES teritorinio bendradarbiavimo „Interreg“ projektą, skirtą Nemuno upės baseino užterštumo mažinimui. Iki 2021-ųjų vasaros vyksiančio projekto tikslas – gerinant vandentvarkos efektyvumą, mažinti maistmedžiagių prietaką į Baltijos jūrą ir regioninius vandenis, pasitelkiant viešųjų ir privačių subjektų pajėgumus spręsti vandens kokybės klausimus.

Projekte, kuriam suteiktas DESIRE akronimas, dėmesys sutelkiamas į sausinimo pažeistas pelkes, esančias Nemuno baseine, ir jų rolę mažinant vandens bei atmosferos taršą. Projekto metu bus atliekami pilotiniai sausinimo pažeistų pelkių atkūrimo darbai, kurių efektyvumo vertinimui bus vykdomas išsamus monitoringas. Lietuvoje šie darbai bus vykdomi Žuvinto biosferos rezervatui priklausančioje Dovinės upės baseino dalyje, kuriai dėl intensyvios žemės ūkio veiklos buvo padarytas milžiniškas šlapynių sausinimo poveikis.

Vykdydamas projekto uždavinius, Lietuvos gamtos fondas ketina ne tik atkurti pilotinę teritoriją, bet ir parengti pelkių bei durpynų duomenų bazę, leisiančią išsamiai įvertinti Nemuno baseino pelkių būklę bei jų įtaką vandens ir atmosferos taršai. Taip pat, remiantis šalyse įgyvendinta praktika ir tyrimų rezultatais, bus parengtas bendras pelkių tvarkymo vadovas bei teikiami pasiūlymai agrarinės aplinkosaugos priemonėms.

Informacija apie projektą:

Projekto pavadinimas: „Tvaraus pelkių tvarkymo vystymas, taikant pelkių atkūrimo ir pelkininkystės veiklas, skirtas užterštumo mažinimui ir kitų ekosisteminių paslaugų vystymui Nemuno upės baseine“

Projekto numeris: R091

Projekto akronimas: DESIRE

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d.

Bendras projekto biudžetas: 1 839 848,78 EUR

Lietuvos gamtos fondo biudžetas: 212 228,70 EUR

Partneriai:

Koordinuojantis partneris: Greifsvaldo universitetas

Kiti partneriai: Michaelio Zukovo gamtos apsaugos fondas (Vokietija), Varšuvos gyvybės mokslų universitetas (Lenkija), Lenkijos paukščių apsaugos draugija (Lenkija), Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva), Lietuvos gamtos fondas (Lietuva), Kaliningrado srities gamtos išteklių ir ekologijos Ministerija (Rusija, Kaliningrado sritis), Gamtos paveldo asociacija (Rusija, Kaliningrado sritis), Balstogės technologijų universitetas (Lenkija).

Asocijuoti partneriai/projekto rėmėjai: Bebros (Biebžos) Nacionalinis parkas (Lenkija), Valstybinis Baltarusijos universitetas (Baltarusija), Baltarusijos Nacionalinės akademijos gamtos institutas (Baltarusija), Lenkijos regioninė vandentvarkos valdyba Balstogėje (Lenkija), Regioninė gamtos apsaugos direkcija Balstogėje (Lenkija), Meklenburgo-Pomeranijos žemės ūkio ir žuvininkystės tyrimų centras (Vokietija), Birdlife (Baltarusija), Aplinkos apsaugos agentūra (Lietuva), Žuvinto biosferos rezervatas (Lietuva).

Finansavimas: Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga iš Europos regioninės plėtros fondo - „Interreg Baltic“ programos.