Seminarai skirti gamtos mokyklų stiprinimui

2010-04-28

Lietuvos gamtos fondas ir Kauno marių regioninio parko direkcija organizuoja 4 seminarų ciklą, įgyvendinant Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos remiamą paprojektį "Gamtos mokyklos veiklos stiprinimas Norvegijos ekologinio švietimo modelio pavyzdžiu". Seminarų tikslas – pagilinti specialistų žinias, padėsiančias organizuojant edukacinius užsiėmimus, pagal Lietuvos gamtos fondo ekspertų rengiamas mokomąsias programas.

Nuolatiniai seminarų dalyviai - skirtingų kompetencijų sričių specialistai – ekologai, biologai, rekreacininkai, etnologai, dirbantys regioninių parkų direkcijose, mokytojai – edukacinių programų rengėjai.

Seminarų temos:

„Darbo su mokiniais ir jaunimu gamtoje pedagoginės praktikos ypatumai“;

„Gamtos interpretavimas kaip pagrindinė gamtos gido veiklos forma“, „Pagrindinių Lietuvos ekosistemų panaudojimas praktiniam gamtos pažinimui“;

„Žygių, pamokų gamtoje organizavimas ir vadyba“;

„Etninė kultūra ir Valdorfo pedagogikos ypatumai".