Mažųjų projektų rezultatai!

2010-03-30

2009 metais Lietuvos gamtos fondas skelbė Mažųjų projektų konkursą „Sustabdykime biologinės įvairovės nykimą". Sulaukėme 24 mokyklų, aplinkosauginių klubų bei gamtos mylėtojų būrelių parengtų projekto paraiškų. Aštuoniems iš Jų - pasisekė. Jau dabar galime pasidžiaugti įgyvendintais rezultatais. Laimėję projektai finansuoti Lietuvos gamtos fondo  sukauptomis 3400 litų gyventojų pajamų mokesčių 2 % paramos lėšomis.

Ką gi jie nuveikė?

Jaunųjų gamtininkų klubo “Gražutė“ gamtosauginė akcija „Žemyn galva“

Projekto metu buvo pagaminti ir tinkamose vietovėse iškelti 29 specialūs šikšnosparnių inkilai. Švietėjiškoje veikloje sudalyvavo per 100 Salako pagrindinės mokyklos mokinių. Piešinių konkursui „Žemyn galva“ buvo pristatyti 69 piešiniai ir 2 kolektyviniai darbai. Itin didelio dėmesio susilaukė surengta interaktyvi viktorina „Nei paukštis nei žvėris. Kas tai?“, kurios metu mokiniai ne tik atsakinėjo į klausimus, bet ir turėjo atlikti kūrybines užduotis, varžytis, kas ilgiau išstovės ant rankų ir tt. Šiais metais projektas įgyvendins tęstines veiklas.

 

 

Aplinkosauginio klubo „Anemone“ jaunimo stovykla „Pelkinis Kardelis“

Stovykloje dalyvavo 15 „Anemone“ klubo narių. Projekto metu jaunuoliai susipažino, tyrinėjo ir pasakojo vietinei bendruomenei apie retus augalus ir gyvūnus, jų apsaugą. Eigoje ne tik surengta iškylos į Kernavę, Lapių geomorfologinį draustinį, susipažinta su pievų ir miškelių augalais Lapių kaime, stovyklauta Vytėnų girininkijoje, bet ir atlikti realūs gamtotvarkos darbai. Kartu su Vytėnų girininkijos darbuotojais pievose buvo iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, trukdantys augti gegužraibiniams augalams.

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos „Jaunųjų miško bičiulių būrelio“ projektas “Sustabdykime biologinės įvairovės nykimą“

2009 m. kovo mėnesį Aukštadvario žemės ūkio mokyklos „Jaunųjų miško bičiulių būrelio“ vadovas, nariai bei Aukštadvario regioninio parko vyr. ekologas pagamino ir iškėlė 15 inkilų žvirblinėms pelėdoms bei kitiem miško paukščiams. Nauda abipusė – sparnuočiams namai, būreliečiams žinios. Mokiniai susipažino su pelėdiniais paukščiais, išmoko taisyklingai pagaminti ir iškelti inkilus, suprato biologinės įvairovės apsaugos problemas, pabuvojo gamtoje, pažino miško paukščius, išgirdo paukščių balsus, susipažino su miegapelėmis, bendravo su gamtininkais.

   

 

 

 

Bendraminčių klubo „Sietuva“ projektas „ Aš gyvenu Varnių regioniniame parke“

Visą pavasarį Varnių regioniniame parke buvo rengiamos paskaitos moksleiviams apie parke esančias gamtos ir kultūrinio paveldo vertybes. 10 – ties mokyklų mokiniai buvo supažindinami su biologine įvairove, saugomomis rūšimis, gamtotvarkos priemonėmis taikomos parko teritorijoje. Projekto metu vyko interaktyvi viktorina , Jomantų miško pažintiniame take surengta inkilų kėlimo šventė.

Kauno raj. Raudondvario gimnazijos projektas „ Raudondvario apylinkių kalendorius“

Projekto įgyvendinimo metu išleista 8 vnt. sieninių bei 580 vnt. kišeninių kalendorių skirtų vietinės bendruomenės supažindinimui su Kauno raj. Raudondvario apylinkių biologine įvairove. Kalendoriai padovanoti gimnazijos mokiniams, mokytojams, administracijai ir svečiams.

Vilniaus nevalstybinio darželio „SOS“ ekologinis projektas „Kas ten skrenda“

Artėjant Velykoms darželio auklėtiniai kartu su savo tėveliais sukalė ir įstaigos teritorijoje iškėlė 40 vienas už kitą gražesnių inkilų. Ceremonija buvo palydėta darželinukų dainomis apie pavasarį ir paukštelius. Projekto metu buvo įsigyta stacionari šėrykla paukščiams, jų stebėjimui - žiūronai.

Vilniaus vaikų socializacijos centro projektas „ Mūsų žemė turi būti žalia“

Projektas „Mūsų žemė turi būti žalia“ buvo skirtas Žemės dienos paminėjimui. Renginio metu buvo demonstruojamas literatūrinis montažas, kuriame buvo pristatyta visa saulės sistema, nurodant tikslų žemės adresą, pereinant prie Lietuvos rašytojų apdainuotų žemės vietų bei ypatingų įvykių. Žemės dienai paminėti buvo surengta ir ekspozicijų paroda - „Lietuvos gamtai“, „Gulbėms“ ir „Didžiajam Kanijonui“.

4