Aplinkai draugiškiausio Baltijos ūkininko rinkimai

2009-12-02 | Temos: rinkimai

Švedijos gamtos fondas (WWF) kartu su „Swedbank“ šią vasarą buvo paskelbęs tarptautinį konkursą išrinkti aplinkai draugiškiausią veiklą vystantį ūkininką Baltijos regione. Ūkininkai buvo renkami visose devyniose Baltijos regiono šalyse: Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje bei Rusijos Federacinėje Respublikoje (Kaliningrado ir Leningrado srityse, Karelijos Respublikoje). Renkant ūkininką Lietuvoje Švedijos organizacijai talkino WWF partnerinė organizacija – Lietuvos gamtos fondas. Informacinis rėmėjas buvo „Valstiečių laikraštis“. Atrankos komisijoje be Lietuvos gamtos fondo buvo Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos žemės ūkio konsultacinės tarnybos bei „Valstiečių laikraščio“ atstovai.

Aplinkai draugiškiausio ūkininko kriterijai buvo šie:

Ekonominiai kriterijai: žemės ūkis turi būti pagrindinė veikla; turi būti vykdomos augalininkystės, gyvulininkystės arba mišrios veiklos; turi būti vykdoma ekologinė arba tradicinės žemdirbystės veiklos.

Aplinkosauginiai kriterijai: ūkininkas turi taikyti priemones, mažinančias maisto

medžiagų (azoto, fosforo) patekimą iš ūkio į vandenį, taip pat amoniako išgaravimą iš mėšlidžių; maisto medžiagų sulaikymo priemonės turi būti netradicinės, inovatoriškos, taip pat gali būti neįprastos ar kažkuo išsiskiriančios. Taikomos priemonės turi akivaizdžiai parodyti, kad jų pagalba yra sumažinama vandens telkinių eutrofikacija (vandens „žydėjimas“); taikomos priemonės gali būti ūkininko sukurtos, bet poveikis turi išmatuojamas; gali būti taikomos tradicinės priemonės, bet naudojamos dideliame plote; taip pat gali būti taikomos bandomosios (pilotinės) priemonės, kurių efektą šiuo metu yra sunku nustatyti, bet turinčios perspektyvų ateityje; priemonės gali neatitikti išvardintų kriterijų, bet yra vertingos įvairiais švietimo aspektais.

Kiti kriterijai: ūkyje nenaudojami pesticidai; taikomos biologinę įvairovę gausinančios priemonės (vandens telkinių apsauginės zonos, dirbamų laukų žaliosios juostos, ariamos žemės konvertavimas į pievas ar apsodinimas mišku, vandens telkinių įrengimas žemės ūkio paskirties žemėje); ūkinėje veikloje dalyvauja visi šeimos nariai; ūkinė veikla neturi pažeisti aplinkos apsaugos, gyvulių laikymo ir kitų standartų susietų su ūkine veikla.

Skelbimas apie aplinkai draugiškiausio ūkininko konkurso kriterijus vasarą buvo paskelbtas laikraščiuose „Valstiečių laikraštis“, „Žaliasis Pasaulis“, „Tėviškės gamta“ bei Žemės ūkio ministerijos, „Valstietis“, Lietuvos gamtos fondo ir Lietuvos žemės ūkio konsultacinės tarnybos“ tinklalapiuose. Nežiūrint pakankamai plataus informavimo, nedaug ūkininkų atsiliepė į kvietimą dalyvauti konkurse. Lietuvos gamtos fondas buvo sudaręs šios sudėties žiūri komisiją: Pranas Mierauskas, komisijos pirmininkas, Lietuvos gamtos fondas, Rovena Budrevičiūtė, Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja, Žemės ūkio ministerija, Kristina Narvidienė, vyr. specialistė ir Rimtautas Petraitis, direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Meilė Taraškevičienė, vyr. redaktoriaus pavaduotoja, “Valstiečių laikraštis”. Spalio mėnesį žiūri komisija gautus pasiūlymus įvertino ir nutarė įvertinti draugiškiausiu aplinkai ūkininku Aušros ir Vlado Gricių šeimos ūkį, kuris yra Kretingos rajone, Imbarės apylinkėje, Juodupėnų kaime. Iš 200 ha ūkio 40 ha yra ekologinio ūkio dalis, esanti Salantų regioninio parko Erlos geomorfologiniame draustinyje bei Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje (Natura 2000, išskirtoje pagrinde pievų paukščiams - griežlėms saugoti).

Rezultatai apie kiekvienos šalies ūkininką buvo pateikti Švedijos gamtos fondui ir tarptautinė žiūri išrinko draugiškiausią aplinkai Baltijos regiono šalių ūkininką. Jais tapo Suomijos ūkininkų šeima Katariina Vapola ir Jyrki Ankelo. Jiems yra įteiktas 10 000 Eurų (34 500 Litų) Didysis prizas. Didysis prizas buvo įteiktas tarptautinėje Baltijos jūros regiono šalių konferencijoje „Žalias žemės ūkis - žydrai Baltijos jūrai“, kuri įvyko š.m. lapkričio 26 – 27 d. Rygoje. Plačiau apie aplinkai draugiškiausio ūkininko rinkimus: www.panda.org/baltic/farmers.

Konkurso organizatoriai planuoja rengti šiuos rinkimus ir kitais metais. Tikimės, kad norinčių ūkininkų prisidėti prie Baltijos jūros išsaugojimo bus daugiau ir jie aktyviau dalyvaus rinkimuose.

Konkurso informacinis rėmėjas

 

www.valstietis.lt

 

 


 Ūkininkų Gricių šeima: Vladas Gricius su žmona Aušra Griciuviene bei dukterimis Gabriele ir Gintare. Nuotraukos Prano Mierausko  Ūkio gyvulių ferma
 
Prizo įteikimo ceremonija Rygoje, 2009 m. lapkričio 26 d. Iš kairės į dešinę: Swedbanko atstovas, Suomijos ūkininkai Katariina Vapola ir Jyrki Ankelo, Švedijos gamtos fondo vadovas Lasse Gustavssonas. Nuotrauka Ottilios Thoreson