Padėkime išgyventi europiniui unguriui!

2017-12-11

Ungurys (Anguilla anguilla) yra sena ir unikali žuvų rūšis. Fosilijos leidžia spręsti, kad unguriai jau gyvuoja daugiau nei 70 milijonų metų. Vis dėlto, nors unguriai išgyveno dinozaurų laikus ir net Europos ledynmečius, kai dabartinės buveinės buvo užklotos šimtų metrų storio ledu, šiuo metu jiems kilo grėsmė išnykti.

Ungurys yra įrašytas į IUCN (angl. International Union for Conservation of Nature , liet. Pasaulio gamtos apsaugos sąjunga) ir HELCOM (liet. Helsinkio komisija) Raudonąsias knygas kaip grėsmingai nykstanti (CR) rūšis, nes vertinant paskutinių trijų kartų laikotarpį į Europą sugrįžtančių ungurių kiekis sumažėjo net 97 %.

Be to, ungurių nepavyksta dirbtinai veisti žuvininkystės ūkiuose, nes iki šiol nėra sukurta jų veisimo technologija. Visi žuvininkystės ūkiuose auginami unguriai kažkada buvo sugauti laisvėje ir ūkiuose yra tik paauginami iki verslinio dydžio.

Baltijos jūros regionas unguriams yra ypač svarbus, nes unguriai čia užauga dideli ir dažniausiai yra moteriškos lyties individai, nuo kurių ir priklauso bendra populiacijos būklė. Deja, Žuvininkystės Ministrų Tarybos susitikime gruodžio 12-13d. Europos Komisijos pasiūlymas dėl ungurių žvejybos draudimo buvo atmestas. Vietoj to ungurių žvejyba bus sustabdyta tik 3 mėnesių laikotarpiui nuo 2018 rugsėjo 1 d. iki 2019 sausio. Šis ribojimas gerokai prasilenkia su mokslininkų iš Tarptautines jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) rekomendacijomis, kurie jau 14 m. iš eilės siūlo uždrausti bet kokią ungurių žvejybą ir sumažinti rūšiai iškilusią išnykimo riziką.

Kaip vartotojai, mes turime galimybę padaryti tai, ko nesugeba politikai. Nepirkdami ungurio, mes prisidėtume prie šios fantastiškos žuvų atsistatymo, suteikdami jiems galimybę netrikdomiems pasiekti nerštavietes ir pasidauginti.