Lietuvoje bus saugomi baliniai vėžliai

2006-07-05 | Temos: balinis vėžlys
Lietuvos gamtos fondas vykdo tarptautinį Balinių vėžlių išsaugojimo Šiaurės Europos lygumose projektą. Trijose šalyse: Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje bus vykdomi balinių vėžlių populiacijų tyrimai, atkuriamos natūralios buveinės ir vykdomi priežiūros darbai: gilinami ir kasami nauji vandens telkiniai, tvarkomos jų pakrantės, šienaujamos drėgnos pievos ir smėlėti šlaitai. Dėka šių gamtotvarkinių priemonių pagerės balinių vėžlių populiacijų būklė. Kartu bus sukurtos geresnės aplinkos sąlygos ir retiesiems varliagyviams: tritonams ir raudonpilvėms kūmutėms, kurios įsikuria panašiose gamtinėse sąlygose kaip ir baliniai vėžliai.

Projektas 2005-2009 metais vyks Pietų Lietuvoje ES svarbos saugomose teritorijose: Kuciuliškės, Stročiūnų, Juodabalės draustiniuose, Bestraigiškės, Šlavantų, Petroškų apylinkėse, Žuvinto biosferos rezervate. Numatyta įrengti migracinius koridorius, kurie sujungs svarbias balinių vėžlių populiacijas.

Projekto metu didelis dėmesys bus skirtas vietinės bendruomenės įtraukimui ir švietimui, kadangi tinkamų buveinių išsaugojimas priklauso nuo ūkininkavimo būdo. Skatinant ūkininkus vykdyti ekstensyvią žemdirbystę, projekto vietovėse bus įrengti mėsinės gyvulininkystės ūkiai.

Projektą remia LIFE nature programa ir JTVP Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa. Projektas vykdomas su vietinių donorų: Gamtos paveldo fondo, Veisiejų, Metelių regioninių parkų administracijų pagalba.