Korupcija ir skaidrumo trūkumas – didelė kliūtis atsakingam Lietuvos miškų naudojimui

2006-05-23 | Temos: pranešimas spaudai, korupcija, miškai
Nuo priimamų sprendimų skaidrumo bei įstatymų laikymosi, o ne nuo jų gausos priklauso šalies aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimas. Šiai sričiai Lietuvos gamtos fondas (LGF) skiria didelį dėmesį. Vykdant projektą „Atsakingo miškų naudojimo skatinimas ir neteisėtos veiklos prevencija miškų sektoriuje“, Lietuvos gamtos fondas užsakė „Transparency International“ Lietuvos skyriui (TILS) atlikti žvalgomąjį miškų sektoriaus skaidrumo tyrimą. Tyrimo tikslas – sužinoti privačių miškų sektoriaus įmonių požiūrį į miškų sektoriaus skaidrumo ir korupcijos problemas ir jų paplitimą.

Gauti tyrimo rezultatai nustebino blogąją prasme. Ypač keista tai, kad daugiau nei pusė įmonių nurodė, jog rinkoje cirkuliuoja neapmokestinta mediena. Nuo šios medienos pardavimų nemokami mokesčiai valstybei, o taip pat visiškai neaiški šios medienos kilmė ir neįmanoma patikrinti ar tokia mediena nėra nukirsta sunaikinant vertingas miško buveines.

Tyrimo rezultatai rodo, kad šiame sektoriuje yra paplitusi kyšininkavimo praktika. Neteisėto atlygio davimas kontroliuojančių institucijų pareigūnams įgalina vykdyti kirtimus pažeidžiant įstatymus ir išvengti atsakomybės. Be to, tokie kirtimai niekada nebus įtraukiami į oficialią neteisėtų kirtimų statistiką.

Didelį LGF susirūpinimą kelia tai, kad absoliuti dauguma (86 proc.) respondentų, kaip didžiausią kliūtį sektoriaus vystymuisi nurodo privilegijuotas, pareigūnų globojamas įmones. Jos gali nesilaikyti įstatymų ir likti nenubaustos. Tai stabdo atsakingos veiklos principais grindžiamo miškų sektoriaus plėtrą. Privilegijuotų įmonių buvimas iškraipo verslo aplinką, sudaro sąlygas nelygiai konkurencijai, teisėtai dirbančioms įmonėms trukdo įgyvendinti atsakingų pirkimų politiką bei patikimus medienos gaminių kilmės auditus.

Siekdami išvengti galimų nesusipratimų, norime pabrėžti, kad šis tyrimas nėra nukreiptas prieš valstybinių miškų sektorių. Lietuvos gamtos fondas nepalaiko valstybinių miškų privatizavimo idėjų. Tyrimo rezultatai parodė, kad didelių skaidrumo problemų yra tiek valstybiniame, tiek privačiame miškų sektoriuje.

Tyrimas aiškiai parodė, kad miškų sektoriuje yra esminių problemų. Jei jos nebus sprendžiamos, vargu ar įmanomas ne tik Lietuvos tarptautinių gamtosauginių įsipareigojimų įgyvendinimas, bet ir apskritai atsakingas Lietuvos miškų naudojimas.

Darius Stončius

Lietuvos gamtos fondas, tel. 2310700