ES atstovai abejoja, kad Rusija ratifikuos Kioto susitarimą

2004-09-22
Loyola de Palacio, ES energijos komisarė, Europos parlamento pramonės, tyrimų ir energijos komiteto narė, prasitarė, kad ji labai abejoja Rusijos noru ratifikuoti Kioto protokolą.

De Palacio palygino Rusijos požiūrį į Kioto protokolo ratifikavimą su šalies priešinimusi ratifikuoti tarptautinę energijos chartiją. "Kiekvieną dieną jie sako, kad ratifikuos, bet nieko neatsitinka," sako ES komisarė. "Tai vyko pastaruosius penkis metus su energijos chartiją. Aš manau, kad lygiai tas pats vyksta ir su Kioto protokolo ratifikavimu."

Energijos komisarė patarė Europai apsvarstyti potencialius poveikius jos pramonei, jei Rusija neratifikuos susitarimo. Ji taip pat pasakė, kad ES turėtų peržiūrėti savo poziciją dėl emisijų prekybos. Emisijų prekybą yra ES politikos kertinis akmuo anglies dioksido, pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, emisijų sumažinimui ir Kioto protokolo įsipareigojimų įvykdymui. Jei iki 2004 gruodžio Rusija neratifikuos Kioto protokolo "tada Europa turėtų apmąstyti ar jos emisijų prekybos sistema yra tinkama šioje situacijoje," pareiškė de Palacio.

Europos emisijų prekybos sistemos esmė yra tai, kad 2005 metų pradžioje firmoms, dirbančioms Europoje, bus leidžiama nusipirkti ir parduoti skirtumą tarp taršos kurią jos sukuria ir jų taršos limito. Ši sistema apima apie 10,000 gamyklų. Dėka šios sistemos, ketinama septyniais milijardais eurų sumažinti išlaidas Kioto protokolo susitarimų įgyvendinimui. Tai buvo pagrindinis faktorius įtikinęs ES šalis ratifikuoti tarptautinį susitarimą. ES pasižadėjo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 8 procentais nuo buvusio 1990 metų lygio iki 2008-2012.

Kioto protokolas (jis buvo pasirašytas 1997) reikalauja sulaikyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir taip sumažinti pasaulinio atšilimo poveikį. Sutartis bus ratifikuota jei bus pasirašyta įsivysčiusių šalių, kurios yra atsakingos už daugiau nei pusę visų emisijų. Kadangi JAV 2001 atmetė susitarimą sakydamos, kad jis bus per brangus ir padarys didelę žalą šalies pramonei, Rusija, su savo 17 procentų pasaulinių emisijų, belieka vienintelė šalis nuo kurios priklauso ar sutartis bus įgyvendinta ar ne.

2004 geguže, kol vyko derybos tarp Pasaulio prekybos organizacijos ir Europos Sąjungos, Rusija pažadėjo ratifikuoti Kioto protokolą. Tačiau iki šiol jokių sprendimų nebuvo padarytą ir tik neseniai Rusijos ministras pirmininkas Mikhail Fradkov paskelbė, kad sprendimas bus atidėtas iki gruodžio.

Šalys pasirašiusios Kioto protokolą ruošiasi susitikti Buenos Airėse 2004 metų gruodžio 6-17. Jos vis dar tikisi, kad Rusija išaiškins savo poziciją iki to laiko.
Šaltinis: MosNews (http://www.mosnews.com/money/2004/09/21/eurussiakyoto.shtml)