Seminaras apie saugomus varliagyvius ir roplius

2011-06-06 | Temos: renginys, seminaras, balinis vėžlys

Gegužės 24-26 dienomis "Lietuvos gamtos fondas" organizavo seminarą „Saugomų varliagyvių ir roplių rūšių inventorizacijos, buveinių atkūrimo ir stebėsenos metodai“. Seminaras buvo organizuojamas įgyvendinant LIFE+ Gamta „Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas” LIFE09NAT/LT/00581 projektą. Seminare dalyvavo saugomų teritorijų darbuotojai, kurie vykdo skiauterėtųjų tritonų ir raudonpilvių kūmučių stebėseną. Savo patirtimi dalinosi "Lietuvos gamtos fondo" ir tarptautinės konsultacinės firmos "Amphi Consult" specialistai bei "Gamtos tyrimų centro" mokslininkai.

Seminare buvo pristatyti ir praktiškai išbandyti varliagyvių ir roplių (europinės medvarlės, raudonpilvės kūmutės, skiauterėtojo tritono, nendrinės rupūžės, žaliosios rupūžės, paprastosios česnakės, smailiasnukės varlės, mažosios kūdrinės varlės ir vikriojo driežo) inventorizacijos metodai bei supažindinta su šių rūšių buveinių atkūrimu. Dalia Bastytė pristatė Buveinių direktyvos saugomas varliagyvių rūšis bei jų inventorizacijos metodiką. Daugiau dėmesio buvo skirta raudonpilvei kūmutei ir skiauterėtajam tritonui – Jolanta Rimšaitė pristatė šių rūšių stebėsenos metodiką ir pademonstravo, kaip ją pritaikyti. Jonas Sidaravičius papasakojo apie balinių vėžlių apsaugą, o Lars Briggs - apie LIFE Gamta „Balinių vėžlių ir retųjų varliagyvių apsauga šiaurės Europos lygumose“ projekte įvykdytus balinių vėžlių ir retųjų varliagyvių apsaugos darbus. Po paskaitų seminaro dalyviai susiskirstė į keturias grupes ir vykdė saugomų varliagyvių ir roplių rūšių inventorizaciją projekto teritorijoje tarp Metelių, Veisiejų regioninių parkų, Kučiuliškės, Stračiūnų herpetologinių draustinių ir Dzūkijos nacionalinio parko esančiuose potencialiuose ekologiniuose koridoriuose.