Lietuvos gamtos fondas pradeda ilgalaikę jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo programą

2011-03-17

Lietuvos gamtos fondas (LGF) pradeda ilgalaikę programą, skirtą skatinti jaunimo aplinkosaugines iniciatyvas ir jaunimo grupes įtraukti į praktinius aplinkosaugos darbus.

Lietuvos gamtos fondo misija yra prisidėti prie biologinės ir gamtinės įvairovės išsaugojimo Lietuvoje bei diegti subalansuotos plėtros sampratą visuomenėje. LGF veikla apima bendradarbiavimą su valstybinėmis, savivaldos, mokslo, nevyriausybinėms bei privačiomis institucijomis retųjų ir nykstančių rūšių bei jų buveinių išsaugojimo, ekosistemų ir gamtinių buveinių tvarkymo ir restauravimo, subalansuoto gamtinių išteklių naudojimo bei  aplinkosauginio švietimo srityse.

„Aplinkosauginis švietimas - neatsiejama mūsų organizacijos veikla. Reguliariai rengiame įvairius leidinius, kuriuos dažniausiai nemokamai platiname, organizuojame ekskursijas, išvykas, dirbame su mokyklomis. Nusprendėme dar labiau praplėsti aplinkosauginio švietimo programą ir daugiau dėmesio skirti jaunimo aplinkosauginėms iniciatyvoms skatinti“ - teigia Nerijus Zableckis, Lietuvos gamtos fondo vykdomasis direktorius.

„Bendraujant su jaunimu ir jaunimo aplinkosauginių organizacijų vadovais teko išgirsti nemažai priežasčių, kodėl Lietuvoje yra gana sudėtinga įgyvendinti savo aplinkosauginio švietimo idėjas. Bene dažniausiai minimos priežastys yra finansavimo, patirties, idėjų ir bendradarbiavimo trūkumas„ – dalijasi savo patirtimi Lietuvos gamtos fondo vykdomos jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo programos koordinatorius Remigijus Karpuška.

Lietuvos gamtos fondo jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo programoje yra numatyta spręsti būtent šias problemas, nes pagrindinis programos tikslas yra padėti įgyvendinti jaunimo grupių praktinius aplinkosauginius ir aplinkotyrinius darbus jų gyvenamųjų apylinkių saugomose ir saugotinose teritorijose. Kaip viena iš priemonių šiam tikslui įgyvendinti yra organizuojamas mažųjų aplinkosaugos projektų paraiškų konkursas jaunimo grupėms, kurio metu bus atrinkti ir iš Lietuvos Respublikos piliečių Lietuvos gamtos fondui skirti 2% nuo jų sumokėtos pajamų mokesčio sumos bei iš privačių rėmėjų šiam projektui skirtos tikslinės paramos paremti perspektyviausiose paraiškose numatyti darbai. Daugiau informacijos apie mažųjų aplinkosaugos projektų paramos konkursą galite surasti interneto svetainėje www.glis.gamtosakademija.lt