Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas. LIFE05NAT/D/00152

Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas
Paukščiai

Perinčių paukščių įvairovė Nemuno deltoje projekto vietovėje

.

.