Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas. LIFE05NAT/D/00152

Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas
Naujienos

Šiuo metu Rusnės saloje vykdomi LIFE Nature ir JTVP PAF Mažųjų projektų programos bedndrai finansuojami Baltijos jūros lagūnų ir Kuršių marių priekrantės gamtinių buveinių kompleksų atkūrimo projektai (Nr.LIFE05NAT/D/00152). Lagūnomis vadinami dideli seklūs vandens telkiniai, visiškai arba iš dalies nerijomis atskirti nuo jūros. Tokių lagūnų, kurios charakteringos visai Baltijos jūrai, išsaugojimui skiriamas ypatingas dėmesys. Lagūnos vertingos tuo, kad jose kartu su greta esančiomis buveinėmis, suformuoja itin vertingus kompleksus, kuriuose įsikuria daug retų ir nykstančių rūšių.


2009-03-05Naujienos (2555)