Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas. LIFE05NAT/D/00152

Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas
Birds

Šlapių žemių sausinimas (tūkst. ha) Nemuno žemupyje XX a.

Breeding birds diversity in project's sites in Nemunas delta*


* in 2007 no data was collected due to reconstruction of the water pumping station in Uostadvaris village. The meadows were not accessible untill late summer.