Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas. LIFE05NAT/D/00152

Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas
Mowing

Every year area of the project was mowed in different plots:

2005 area was 117,5 ha;

2006 area was 82,5 ha;

2007 area was 84,5 ha;

2008 area was about 100 ha.