Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas. LIFE05NAT/D/00152

Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas
Ganymas

Gamtotvarkinė veikla vykdoma 56 ha teritorijoje (pagal pridedamą žemėlapį). Minėta teritorija suskirstyta į du sklypus, kuriuose vykdoma skirtinga veikla. Pirmajame sklype pievos šienaujamos ne ankščiau kaip nuo liepos 15 d. Toks iš dalies vėlyvas šienavimas reikalingas tam, kad pievose perintys saugomi paukščiai suspėtų išperėti jauniklius. Šienas sušeriamas mėsiniams galvijams žiemą. Antrajame sklype 20 ha ganomi mėsiniai Herefordų veislės galvijai, kurių tankumas viename hektare 0,7 sąlyginio gyvulio vieneto (SGV). Ganiavos sezono pabaigoje ganyklos plotai yra nušienaujami smulkintuvu. Toks ganymo būdas suformuoja kupstuotą ganyklą, kurioje peri saugomos tilvikinių paukščių rūšys.


View Larger Map

Nuo projekto pradžios ganomų pievų plotai nuosekliai didėjo: 2005 m. nuganyta 59 ha, 2006 m. – 61 ha, 2007 m. plotas siekė 82,5 ha, o 2008 m. jau 85 ha pievos.

Mėsinių gyvulių priežiūrą vykdo vietinis ūkininkas Petras Lengvinas. Su ūkininku sudaryta gyvulių priežiūros ir pievų šienavimo sutartis. Pagal projekte numatytą schemą visas atvestas prieauglis kaip atlygis už darbą tampa ūkininko nuosavybe. Telyčaitės grįžta į motininę bandą arba perduodamos naujiems, į projekto veiklą įsijungiantiems ūkininkams.

Siekiant ekonominio atsipirkimo, būtina orientuotis į stambesnius mėsinių galvijų ūkius. Šiam tikslui pasiekti reikalingas ilgesnis laikotarpis ir papildomos investicijos.