Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas. LIFE05NAT/D/00152

Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas
Projekto tikslai

Projekto tikslas yra pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę Danijoje, Vokietijoje ir Estijoje. Lietuvoje projekto metu ketinama atstatyti pamario pievas, kuriose peri pakrančių paukščiai. Taip pat atkurti šių paukščių mitybos ir veisimosi buveines, bei poilsio vietoves. Projekte dalyvauja ir Švedija, kuri pasidalins jau iki šiol sukaupta lagūnų išsaugojimo patirtimi. Įgyvendinus projektą bus sujungtos Calidris alpina schinzii, Recurvirostra avosetta ir Philomachus pugnax populiacijos tarp Estijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir Lietuvos. Projektas pagerins ne tik nykstančių paukščių, bet ir pakrantėse gyvenančių varliagyvių populiacijų būklę. Taip pat bus šalinamos invaziniai, Vakarų Europoje itin išplitę erškėčių Rosa rugosa sąžalynai. Bus sukurtas tarptautinis ekspertų bendradarbiavimo tinklas ir keičiamasi patirtimi. Apie lagūnų ir jose gyvenančių paukščių, varliagyvių ir kitų retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių išsaugojimo problemas bus šviečiama visuomenė, o į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietiniai gyventojai.

Bendra projekto vertė Lietuvoje – 88.000 eurų, iš jų ES LIFE dalis - 44.000 eurų.

Nemuno deltoje lygiagrečiai vykdomas projektas „Kuršių marių priekrantės gamtinių buveinių atkūrimas“, finansuojamas JTVP PAF MPP. Pagrindinis projekto tikslas - įtvirtinti tvaraus ūkininkavimo praktiką Rusnės saloje. Pagrindinė projekto veikla apims polderinių pievų buveinių atstatymą, apsaugą ir priežiūrą, gyvulių laikymo sąlygų gerinimą visų pirma skirtą perinčių ir migruojančių paukščių apsaugai ir ekologiško maisto gamybai. Planuojamas projektas turės ir platų socialinį-ekonominį poveikį Rusnės salos ūkininkams. Projekto vertė 105.000 litų.