Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas. LIFE05NAT/D/00152

Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas
Idėja

Mūsų Kuršių marios su Nemuno žiotimis (buveinės kodas 1130) ir mažesniųjų intakų žiotimis - tai tipiškas lagūnų su jas supančiomis buveinėmis pavyzdys. Rytiniame marių pakraštyje užaugę nendrynai pereina į pamario pievas ir pelkes Rusnės saloje. Pamario pievose laikinai apsistoja migruojantys paukščiai, kasmet peri daug įvairių rūšių pakrančių paukščių. Čia aptinkama iki keletos rūšių retų tilvikų, peri keletas porų beveik visoje Europoje nykstančių juodkrūčių bėgikų (calidris alpina schinzii), aptinkamos kitos nykstančios ir saugomos rūšys: griciukai, stulgiai, griežlės.

Tačiau dauguma vertingų lagūnų suformuotų gamtinių buveinių nyksta, praranda savo gamtinę vertę. Dauguma pamario pievų apleistos, nešienaujamos po sovietų sąjungos žlugimo apaugo nendrynais, o Kuršių marios stipriai eutrofikuotos. Ypač pažeidžiamos tos gyvūnų rūšys, kurios priklausomos nuo keleto buveinių tipų. Sunykus pievoms paukščiai nebegali perėti. Dėl to pamario pievose beveik išnyko anksčiau čia perėję gaidukai.

Vertingų gamtinių buveinių išsaugojimui būtina imtis neatidėliotinų veiksmų.