Įvykdyti projektai

Pusčios durpyno restauravimas (2002 - 2003)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

Projekto tikslas yra restauruoti Puščios durpyną (Zarasų rajone), atstatant vandens balansą, renatūralizuoti augaliją, įveisiant tipinę aukštapelkių augaliją, pašalinant užaugančius krūmus ir medžius bei invazines augalų rūšis. Tai antroji šio projekto fazė (pirmoji buvo atliekama 2000 – 2001 metais).