Įvykdyti projektai

iki 2017 Saugomų rūšių inventorizacijos atlikimo ir ataskaitų parengimo paslaugos
iki 2015 Invazinių augalų rūšių gausos reguliavimas
Saugomų augalų rūšių buveinių tvarkymas
iki 2014 Atsakingos miškininkystės skatinimas Lietuvoje
iki 2011 Gamtos įvairovę puoselėjančio ūkininkavimo skatinimas
Gamtotvarkos planų rengimas (I etapas) (2010 - 2011)
iki 2009 Balinių vėžlių ir varliagyvių apsauga Šiaurės Europos lygumose ir Pietų Lietuvoje
iki 2008 Atsakingo miškų naudojimo skatinimas ir neteisėtos veiklos prevencija miškų sektoriuje
iki 2006 Juodojo gandro apsauga
iki 2005 Lietuvos pievų inventorizavimas
Privačių miškų sertifikavimo skatinimas Lietuvoje
iki 2004 Baltijos jūros regioninis projektas
Erelių apsauga Lietuvoje
Institucinių pajėgumų stiprinimas agro-aplinkosauginių programų planavimui ir įgyvendinimui Lietuvoje
Kuršių marių regiono darnaus vystymo galimybių vertinimas
Lietuvos pelkių apsauga ir restauravimas
Natura 2000 vietovių identifikavimas ir “šešėlinio” sąrašo parengimas
Rusnės salos apsauga
iki 2003 Bendrosios žemės ūkio politikos (CAP) įtaka pasirinktų šalių saugomoms teritorijoms
Darbotvarkė 2007: Lenkijos aplinkosauginių ir vartotojų organizacijų integravimasis į diskusiją apie Europos žemės ūkio politikos reformą Darbotvarkė 2007
Pusčios durpyno restauravimas
iki 2002 Emeraldo ekologinio tinklo pilotinė išbandomų vietovių studija Lietuvoje
Gamtos stebėjimas
Plėšriųjų paukščių lizdų ir vertingų miško buveinių apsauga miško ir pelkės kompleksuose
iki 2001 Europinių žinių gamtotvarkos srityje perdavimas Lietuvos gamtos apsaugos institucijos ir gamtosauginėms nevyriausybinėms organizacijoms
Gamtinių išteklių subalansuoto naudojimo skatinimas Kuršių marių regiono savivaldybėse
Lietuvos ekologinio tinklo sukūrimas
Pusčios durpyno restauravimas
Rusnės salos apsauga
iki 2000 Agrarinės aplinkosaugos programos rengimas
Pelkių apsauga Vidurio ir Rytų Europoje
iki 1999 Kuršių marių regiono integruoto kranto zonos valdymo plano parengimas
Lietuvos miškų sektoriaus įvertinimo anketa
Tvaraus ūkininkavimo galimybės Lietuvoje
iki 1997 Lietuvos pelkių apsauga ir tvarkymas
iki 1994 Baltijos jūros akmenuoto dugno biologinės įvairovės ir apsauginės vertės tyrimai
Buvusių sovietinių karinių teritorijų biologinės įvairovės ir apsaugos galimybių vertinimas