Lietuvos gamtos fondas perka 15-os vertingų ąžuolų priežiūros paslaugas

2021-07-22

Medžių genėjimas, jų lajos tvarkymas, apšviestumo gerinimas – tai tik keletas priemonių, kurias taiko Lietuvos gamtos fondo (LGF) specialistai, siekdami išsaugoti senuosius medžius įvairiose Lietuvos teritorijose. Kauno ąžuolyne jau pabaigtas pirmasis jaunų medžių, užgožiančių senuosius ąžuolus, šalinimo etapas. Šių darbų tikslas – medžių senolių, daugiausia ąžuolų, taip pat – klevų ir liepų, apšviestumo ir jų lajos būklės pagerinimas. Lietuvos gamtos fondas kviečia dalyvauti  dar viename pirkime konkurso būdu, kuriuo siekiama įsigyti 15-os ekologiniu požiūriu vertingų ąžuolų tvarkymo paslaugas Kauno miesto miškuose, Kauno mieste ir Vilniaus rajone.


Pasiūlymus ir reikiamus dokumentus iki  2021-08-19  10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) kviečiame siųsti elektroniniu paštu alvydas.g@glis.lt

Šimtamečiai medžiai – svarbi retų organizmų buveinė
2017 metais LGF ėmėsi šimtamečių medžių priežiūros darbų. Pirmiausia buvo įvykdyti tyrimai, pasirinktos teritorijos, o jose – senieji medžiai, kurie svarbūs įvairioms retoms ir saugomoms gyvūnų rūšims. Tai – medžiai senoliai, kurių kamienai drevėti, žievė supleišėjus, jų lajose yra didelio diametro negyvų šakų. Tokiuose medžiuose prieglobstį randa paukščiai, šikšnosparniai, ant jų auga įvairios kerpių ir grybų rūšys, o visas medis apgyvendintas didele bestuburių bendruomene. Šių medžių drevėse įsikuria atskiras pasaulis. Jos yra vienintelis prieglobstis daugeliui ypač retų organizmų, pavyzdžiui, visoje Europoje saugomiems niūriaspalviams auksavabaliams.
Medžių priežiūros teritorijos pasirinktos ten, kur gyvena daug saugomų su senais medžiais susijusių organizmų rūšių: Kauno ir Dūkštų ąžuolynai, ir Neries šlaitas ties Verkiais. O tarp šių teritorijų driekiasi ekologinis koridorius, sudarytas iš 1-2 km atstumu vienas nuo kito esančių medžių senolių, kad retieji vabalai ir kiti organizmai nebūtų izoliuoti vienoje teritorijoje. Pasirinkus teritorijas buvo rengiami kiekvieno medžio priežiūros planai, o saugomose teritorijose ir gamtotvarkos planai. Numatytos priežiūros priemonės suderintos su žemės savininkais, atsakingomis institucijomis bei suinteresuota visuomene.

Šimtamečiai medžiai – svarbi retų organizmų buveinė

2017 metais LGF ėmėsi šimtamečių medžių priežiūros darbų. Pirmiausia buvo įvykdyti tyrimai, pasirinktos teritorijos, o jose – senieji medžiai, kurie svarbūs įvairioms retoms ir saugomoms gyvūnų rūšims. Tai – medžiai senoliai, kurių kamienai drevėti, žievė supleišėjus, jų lajose yra didelio diametro negyvų šakų. Tokiuose medžiuose prieglobstį randa paukščiai, šikšnosparniai, ant jų auga įvairios kerpių ir grybų rūšys, o visas medis apgyvendintas didele bestuburių bendruomene. Šių medžių drevėse įsikuria atskiras pasaulis. Jos yra vienintelis prieglobstis daugeliui ypač retų organizmų, pavyzdžiui, visoje Europoje saugomiems niūriaspalviams auksavabaliams.

Medžių priežiūros teritorijos pasirinktos ten, kur gyvena daug saugomų su senais medžiais susijusių organizmų rūšių: Kauno ir Dūkštų ąžuolynai, ir Neries šlaitas ties Verkiais. O tarp šių teritorijų driekiasi ekologinis koridorius, sudarytas iš 1-2 km atstumu vienas nuo kito esančių medžių senolių, kad retieji vabalai ir kiti organizmai nebūtų izoliuoti vienoje teritorijoje. Pasirinkus teritorijas buvo rengiami kiekvieno medžio priežiūros planai, o saugomose teritorijose ir gamtotvarkos planai. Numatytos priežiūros priemonės suderintos su žemės savininkais, atsakingomis institucijomis bei suinteresuota visuomene.

Konkurso sąlygas galite rasti čia:

https://drive.google.com/file/d/1QfsxsxytIRxKiJ8ykGwPT4ylUdcd2ygQ/view?usp=sharing   

Patogesniam naudojimui ekologiniu požiūriu vertingų medžių žemėlapį rasite čia:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-LlTDrtdy4f6fLcN3Ww8W5H_wy7YdYH0&usp=sharing

Taip pat dėl sąlygų galite teirautis Lietuvos gamtos fonde, Algirdo g. 22-3, LT-03218 Vilnius, kontaktinis asmuo Alvydas Gintaras, tel. 8 655 56092 el. p. alvydas.g@glis.lt arba Gustina Vaicekauskienė  tel. 8 682 15141, el. p. gustina.v@glis.lt.

Šis pirkimas vykdomas „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas” (LIFE16 NAT/LT/000701) projekto tikslams įgyvendinti.