Geležinė uždanga tampa Žaliąja Juosta

2004-09-13
Rugsėjo 10 dieną Europos gamtosaugininkų susirinkime Ferto-Hansag nacionaliniame parke buvo pradėtas Europos Žaliosios Juostos sukūrimo projektas. Jo esmė sukurti vientisą ekologinį koridorių iš rytų Europos šalių išsivadavusių nuo geležinės uždangos. Tikimasi, kad Žaliuoji Juosta pats simbolis gamtosaugai ir darniai plėtrai Europoje. Šiame, trijų dienų, ekspertų iš visos Europos susirinkime profesorius Hartmut Vogtmann, Vokietijos federalinės agentūros gamtosaugai prezidentas Žaliosios Juostos iniciatyvą pavadino “istorinių plačios reikšmės šansų tiek gamtosaugai, tiek Europos žmonėms augti kartu”. Ekspertai iš dvidešimt dviejų šalių pritarė, kad šis projektas vaidina svarbu vaidmenį ateities bendradarbiavimui be sienų. Tamas Marghescu, IUCN Europos regiono direktorius, apie iniciatyvą pasakė, “Žaliuoji Juosta sujungs saugomas teritorijas išilgai buvusios geležinės uždangos kaip perlus ant virvutės, tam, kad sukurti gyvybiškai svarbu kelia bioįvairovės judėjimui išilgai visos Europos. Tai turėtų tapti stuburų ekologiniam tinkliui, kuris leistų gamtai geriau prisitaikyti prie ateity laukiančių klimato pokyčių”.