Baltijos jūros gelbėjimas: NVO kviečia atkreipti dėmesį į rekomendacijos dėl atnaujinto Baltijos jūros veiksmų plano

2021-03-17

Kovo 17-ioji taps labai svarbia data Baltijos jūros ateičiai, nes šiandien Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos (HELCOM) nariai patvirtins atnaujintą Baltijos jūros veiksmų planą (BJVP), kurio tikslas – pasiekti gerą Baltijos jūros ekologinę būklę iki 2030 metų.

BJVP proceso metu nevyriausybinės organizacijos Švarios Baltijos koalicija (CCB) ir Pasaulio gamtos fondas (WWF) su bendradarbiaujančiomis organizacijomis parengė šešėlinį Baltijos jūros veiksmų planą, kuriame pateikė siūlymus dėl prioritetinių veiklos sričių.

Šiandien 42-ojo HELCOM susitikimo metu nevyriausybininkai kviečia visas Baltijos šalis sutelkti dėmesį būtinų priemonių įtraukimui į BJVP. Šiame plane turi būti numatytos priemonės, skirtos sumažinti Baltijos jūros taršą ir užtikrinti jos stabilumą bei gyvybingumą.

„Baltijos jūros veiksmų planas yra unikali galimybė kartu spręsti Baltijos jūros ekologines problemas. O poreikis greitiems sprendimams yra akivaizdus – jūros būklė vis blogėja, žuvų ištekliai smarkiai mažėja, kai kurios rūšys atsidūrė ant išnykimo ribos. Bet koks planas turi būti paremtas bendru siekiu – užtikrinti natūralų ekosistemos funkcionavimą. Baltijos jūros šalių nevyriausybinės organizacijos, tarp jų – ir Lietuvos gamtos fondas (LGF), siūlo būtent šiomis gairėmis paremtą planą“, – sako Lietuvos gamtos fondo direktorius Edmundas Greimas.

Kai kurie būklės rodikliai parodė didelę pažangą dėl pastaraisiais metais BJVP įgyvendintų priemonių. Akivaizdu, kad turime reikiamus įrankius priimti patikslintą ir į konkrečius veiksmus orientuotą planą, kuris turi būti paremtas ekosisteminiu požiūriu ir spręstu bendrus klausimus, tokius kaip klimato kaita.

„Baltijos jūros būklės gerinimas yra vienas sunkiausių tikslų, kuriuos turime pasiekti visi kartu. Jeigu to nedarysime ir delsime, pasekmės bus labai liūdnos. Tarpusavyje susijusias klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, eutrofikacijos, žemės, oro ir vandens taršos problemas būtina spręsti kartu,“ – sako Ottilia Thoreson, WWF Baltijos ekoregiono programos biuro atstovė.

Nevyriausybininkai tikisi, kad visi HELCOM atstovai atsižvelgs į jų rekomendacijas ir laikysis savo įsipareigojimo saugoti Baltijos jūrą, įgyvendinant atnaujintą BJVP, kuris naudingas tiek gamtai, tiek žmonėms.