Klaipėdos universitete susirinkę užsienio ekspertai padės Lietuvai kurti nėgių apsaugos strategiją

2019-04-04

 Tiito Hunto nuotr., Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Klaipėdos universitetas, kartu su Latvijos aplinkosaugos, maisto saugos ir gyvūnų gerovės institutu „BIOR“ bei Lietuvos gamtos fondu sukvietė mokslininkus iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, Švedijos ir Kanados į tarptautinį seminarą pasidalinti patirtimi nėgių išteklių valdymo ir apsaugos klausimais.

Lietuvos ir Latvijos mokslininkai kartu vykdo projektą „Tarpsieninis nėgių išteklių valdymas Lietuvoje ir Latvijoje – LAMPREY“. Jo tikslas – sustiprinti Latvijoje ir Lietuvoje svarbios žuvų rūšies – nėgių – tvarų, moksliniais duomenimis pagrįstą valdymą. Tam reikia parengti iki šiol neegzistavusią ilgalaikę strategiją.

Nėgių išteklių valdymo ir apsaugos strategija bus kuriama remiantis projekto mokslinių tyrimų duomenimis (nėgių populiacijų būklės ir genetinės struktūros, nėgių migracijos ir žvejybinio mirtingumo,  žuvivaisos efektyvumo tyrimų, migracijos kliūčių inventorizacijos) ir kitų šalių gerąja praktika, kuri bus perimta iš ekspertų organizuojamo tarptautinio renginio metu.  

Seminare Klaipėdos universitete Jūros tyrimų institute balandžio 11-12 dienomis dalyvaus ir pranešimus skaitys mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Lenkijos, taip pat Latvijos ir Lietuvos respublikų Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, kurios yra atsakingos už išteklių valdymą, atstovai. Nuotoliniu būdu per vaizdo transliaciją pranešimus skaitys nėgių išteklių valdymo ekspertė iš Kanados.