Kviečiame į gamtotvarkos planų ir tikslinės tvarkymo programos preliminarių tvarkymo priemonių pristatymą

2018-04-18

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 23 d., 10 val. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje, adresu Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius, bus pristatomos Verkių regioniniame parke esančių „Natura 2000” teritorijų „Žaliųjų ežerų apylinkių“ ir „Ežerėlių kompleksas“ gamtotvarkos planų bei Turniškių tvenkinių tikslinės tvarkymo programos preliminarios tvarkymo priemonės. Šio pristatymo tikslas – pristatyti rengiamuose strateginio planavimo dokumentuose planuojamas tvarkymo priemones bei sulaukti suinteresuotų institucijų ir visuomenės pastabų ir siūlymų.

 Primename, kad gamtotvarkos plano tikslas – nustatyti (patikslinti) tvarkomų objektų apsaugos tikslus, apsaugos ir tvarkymo uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, eiliškumą ir vertinimo kriterijus, įvertinant esamas problemas ir veiksnius, darančius poveikį gamtotvarkos planų objektams. Tikslinės programos tikslas – nustatyti tikslus, uždavinius ir vertinimo kriterijus, kurių siekiama sprendžiant nustatytas problemas.

 Gamtotvarkos planų ir tikslinės tvarkymo programos užsakovas – Savivaldybės biudžeto įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, Žaliųjų Ežerų g. 53, LT-08406 Vilnius, tel. (8 5) 272 9834 el.p.: info@pavilniai-verkiai.lt, interneto svetainė: www.pavilniai-verkiai.lt

 Rengimas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Rengėjas – Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22-3, LT-03218 Vilnius, tel. (8 5) 2310700. Už gamtotvarkos planų ir tikslinės tvarkymo programos rengimą atsakingas asmuo: Remigijus Karpuška, tel. 8 684 63709, el.paštas: remigijus.k@glis.lt

  Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginio planavimo dokumentų rengime.