Dalijimasis gerąja patirtimi nepaiso atstumo

2018-02-22

Vasario 22 dieną Lietuvos gamtos fonde lankėsi studentai iš   Japonijos Jokohamos universiteto. Studentų grupė atvykusi kartu su profesoriumi Masazumi Ao priklauso aplinkosauginėms studijų kryptims, todėl seminaro metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas plastiko ir mikroplastiko, klimato atšilimo, oro taršos bei žuvininkystės problemoms ir, žinoma, visuomenės švietimui. Lietuvos gamtos fondo direktorius Edmundas Greimas, kartu su profesoriumi Masazumi Ao džiaugėsi galimybe bendradarbiauti ir dalintis patirtimi.

Susitikimo metu Lietuvos gamtos fondo atstovai pristatė savo organizacijos veiklą. Projekto „Plastic Free Baltic“ vadovė Indrė Čeidaitė papasakojo apie mikroplastiko ir plastiko problemas vandens ekosistemose bei jų poveikį aplinkai. Gamtos apsaugos ekspertas Leonas Jarašius trumpai apžvelgė Lietuvos pelkių būklę ir atkūrimo patirtį bei pristatė šiuo metu įgyvendinamą klimato kaitos mažinimo projektą „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose“. Seminaro dalyviai taip pat buvo supažindinti ir su tvariu Lietuvos žuvų išteklių naudojimu. Gamtos apsaugos ekspertas Robertas Staponkus supažindino svečius su programa „Žuvies gidas“, kurio pagalba vartotojai gali prisidėti prie atsakingo žuvie vartojimo.

Studentų grupė dirbanti su atsakingu vartojimu pristatė savo vykdytą apklausą apie egzistuojančius sertifikatus, kurie yra naudojami tiek Lietuvoje, tiek Japonijoje. Šią apklausą galite atlikti ir Jūs, taip prisidėsite prie apklausos duomenų.

Taip pat, su studentais diskutavome apie atliekų surinkimo ir šalinimo sistemas skirtingose šalyse, plastiko rūšiavimą bei plastiko gaminių, ypač plastikinių maišelių, vartojimą šalyse. Diskusijų metu taip pat aptarėme galimus problemų sprendimo būdus, skirtumus tarp šalių bei dalinomes skirtinga patirti, kuri gali padėti ateityje sumažinti įvairių aplinkosauginių problemų mastą.

Lietuvos gamtos fondo informacija ir nuotraukos