Pūsčios pelkėje pirmieji savanoriški darbai

2018-02-14

Vasario 9-10 dienomis Lietuvos gamtos fondas vykdydamas projektą „LIFE PEAT restore Life 15 CCM/DE/ 000138“ CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose“ organizavo talką Pūsčios telmologinio draustinio būklei pagerinti. Talkos laikas pasirinktas neatsitiktinai, mat prieš savaitę pasaulis minėjo pasaulinę pelkių dieną. Nusistovėję žiemiški orai talkos dalyviams leido patekti į tankiai grioviais išvagotas tvarkytinas pelkės vietas.

Pūsčios telmologinis draustinis – viena iš minėto projekto teritorijų, kurioje įvairių gamtotvarkos darbų pagalba bus atkuriamas pažeistų pelkių hidrologinis režimas, o kartu ir sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas į atmosferą. Atkūrus natūralų pelkių hidrologinį režimą, sustabdomi durpių klodo mineralizacijos procesai ir tokiu būdu susidaro sąlygos aktyviai pelkėdarai formuotis. Be to, atmosferoje esantis anglies dvideginis yra įjungiamas į biologinius ciklus ir ilgam laikui kaupiamas durpių klode. Todėl pelkių apsauga ir atkūrimas yra svarbi klimato kaitos mažinimo strategijos dalis, kurios pagrindinė užduotis yra mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą. Atkuriant pelkes svarbu ne tik patvenkti senąją sausinamųjų griovių sistemą, bet ir pašalinti per pastaruosius dešimtmečius įsigalėjusią sumedėjusių augalų dangą. Pažeistas pelkes apaugę medžiai išgariną šiom ekosistemom taip reikalingą vandenį bei trukdo įgyvendinti tolimesnius gamtotvarkos darbus. Būtent šiuo tikslu talkos dalyviai pasitelkę krūmapjoves bei grandininius pjūklus, pjovė menkaverčius beržų ir pušų jaunuolynus.

Talkos branduolį sudarė Lietuvos gamtos fondo kolektyvas, tačiau buvo ir savanorių iš Gamtos tyrimų centro, studentų gamtininkų mokslinės draugijos bei Lietuvos gamtos fondo Facebook paskyros sekėjų. Penkiolika talkos dalyvių pasidarbavo iš peties. Iš viso iškirsta apie 2,5 ha mišku apaugusios pelkės. Atvertas pelkinis kraštovaizdis ne tik palengvins tolimesnius gamtotvarkos darbus, bet ir bus daug patrauklesnis retiems mūsų krašto sparnuočiams. Nukirstos šakos buvo tvarkingai sudėtos į sausinamuosius griovius, kur ilgainiui taps puikiu substratu pelkinėms samanoms įsikurti.

Renginio data ir gerų darbų gamtai iniciatyva buvo puiki proga paiminėti artėjantį Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį. Keldami Trispalvę talkos dalyviai sveikino Lietuvą ir linkėjo džiaugtis unikalia mūsų krašto gamta.

Trumpą video reportažą apie talkoje nuveiktus darbus rasite čia.