Galite prisidėti prie iniciatyvos uždrausti Europoje glifosatus

2017-02-08

Nuo šiandien visuomeninės organizacijos visoje Europoje ragina piliečius susitelkti bendrai Europos piliečių iniciatyvai (European Citizens‘ Initiative), kuria siekiama uždrausta naudoti glifosatus – pagrindinį cheminį komponentą herbiciduose, liaudiškai dar vadinamuose tiesiog „raundapu“.

38 visuomeninės organizacijos (tarp kurių ir „Greenpeace”, „The Health and Environment Alliance“) iš 15 ES šalių susivienijo bendro tikslo vardan – surinkti daugiau nei milijoną piliečių iš bent 7 ES šalių parašų po peticija, įpareigosiančią Europos Komisiją uždrausti glifosatų naudojimą, reformuoti pesticidų regitracijos procesą ir nustatyti privalomus tikslus, siekiant sumažinti pesticidų naudojimą ES.

Lietuvos gamtos fondas prisijungia prie šios iniciatyvos, pabrėždamas, kad pesticidai gali būti naudojami tik tais atvejais, kai kiti metodai neveikia. ES direktyva 2009/128/EC reikalauja, kad pesticidai būtų naudojami tik tuomet, kai kiti metodai neveiksmingi ir įgalioja šalis nares sukurti konkrečias priemones bei nustatyti nacionalinius tikslus siekiant sumažinti bendrą pesticidų naudojimą. Nepaisydamos šio įpareigojimo sumažinti pesticidų naudojimą, šalių vyriausybės nesiima pakankamai priemonių tam pasiekti. Todėl ES institucijos, siekdamos sumažinti pesticidų patekimą į aplinką, turėtų nustatyti bendrus tikslus ir jų įgyvendinimo laikotarpį.

Glifosatai yra vienas dažniausiai Europoje naudojamų pesticidų. Daugėja mokslinių įrodymų, kad glifosatai kelia rimtą grėsmę žmogaus sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra glifosatus priskiria „galimai kancerogeninėms“ medžiagoms. ES reglamentas 1107/2009 draudžia naudoti pesticidus, kai esama pakankamai įrodymų, kad, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros kriterijais, laboratoriniams gyvūnams šios medžiagos gali sukelti vėžį.

Europos piliečių iniciatyva (ECI) yra demokratinis instrumentas, leidžiantis Europos piliečiams tiesiogiai dalyvauti ES politikos formavimo procese. Tai oficialus būdas pareikalauti konkrečių Europos Komisijos veiksmų tose srityse, kurios labiausiai rūpi ES piliečiams. Kad iniciatyva įgytų teisinę galią ir įpareigotų Europos Komisiją parengti pasiūlymą dėl glifosatų uždraudimo Europoje, ją savo parašais turėtų paremti milijonas piliečių iš bent 7 ES šalių.

Europos Komisija šią iniciatyvą užregistravo 2017 m. sausio 25 d., taigi milijonas ES piliečių parašų turi būti surinkta iki 2018 m. sausio 25 d. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija turės priimti sprendimą dėl pakartotinio glifosatų perregistravimo 2017 m. pabaigoje, iniciatyvos autoriai siekia surinkti reikiamą kiekį parašų dar iki vasaros pradžios.

2016 m. Europos Komisija pasiūlė pakartotinai įregistruoti glifosatą ateinantiems 15 metų. Tačiau neigiama visuomenės reakcija reiškė, kad ES šalys nepalaiko šio sprendimo. Komisija nusprendė atidėti sprendimo priėmimą ir pirmiau sulaukti Europos cheminių medžiagų agentūros vertinimo.

Prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvos, kuria siekiama uždrausti glifosatų naudojimą Europoje, galite iniciatyvos puslapyje: stopglyphosate.org, kur rasite paprastą dviejų žingsnių intrukciją, parsisiųsti parašų rinkimo formas galite ir iš iniciatyvoje dalyvaujančių organizacijų.

Lietuvos gamtos fondo informacija