Visų rūšių ralio taisyklės

2014-05-21

Gegužės 23-25 d. kviečiame dalyvauti VISŲ RŪŠIŲ RALYJE. Kviečiame susipažinti su varžybų taisyklėmis.

 • Varžybose gali dalyvauti tik komandos. Komandoje gali būti nuo 2 iki 5 asmenų.
 •  Komanda gali rungtyniauti tik vienu automobiliu, juo pasirūpina pati. Reikalavimų automobilio modeliui nėra.
 • Renginio organizatoriai aprūpina varžybų dalyvius visa reikalinga informacine medžiaga:

    Renginio teritorijos žemėlapiu

    Renginio programa

    Renginio taisyklėmis

    Rūšių stebėjimo apskaitos suvestinės forma

 • Ralio dalyviai gali naudotis rūšių fiksavimui ir atpažinimui reikalinga įranga: žiūronais, teleskopais, lupomis, mikroskopais, fotoaparatais, knygomis bei rūšių atpažinimo vadovais bei kita literatūra, mobiliaisiais telefonais bei interneto ryšiu.

Tačiau visais atvejais galutinis rūšių sąrašas turi būti pateikiamas ne vėliau, kaip finišui numatytas laikas.

 • Sustojus tam tikroje vietoje, komandos nariai laikinai gali išsiskirti ir rūšių ieškoti pavieniui.
 • Pėdsakai, plunksnos, ekskrementai, lizdai, urvai, vabalų išgraužimo ar paukščių kalimo žymės, žinduolių maudyklės, nugraužimai ir kiti panašūs požymiai, pagal kuriuos galima patikimai atskirti rūšį ar gentį, pripažįstami tinkamais rūšies registravimo faktais.
 • Gali būti registruojama tiek rūšies tiek ir genties lygmeniu. Tačiau, jei yra registruojama rūšis, tai tos pačios genties jau negalima įtraukti į sarašą, ir atvirkščiai, jei registruojama gentis, tai iš tos genties jokių rūšių atskirai negalima įtraukti į sarašą. Pvz., jei įtraukiama didžioji zylė (Parus major), tai įrašo „Parus sp.“ jau negali būti (tik mėlynoji zylė Parus caeruleus, kuoduotoji zylė Parus cristatus ar kitos tikslios Parus rūšys), arba jei įtraukiama Parus sp. tai jokių tikslių rūšių (nei Parus major nei kitų Parus) įtraukti negalima.
 • Nugali tas ekipažas, kuris varžybų metu užregistruoja daugiausiai rūšių (įrašyta gentis šiuo atveju laikoma už 1 rūšį) ir laiku atvyksta į finišo vietą.
 • Ralio metu dalyviai privalo griežtai laikytis gamtosaugos reikalavimų bei etikos normų, privalo gerbti privačią nuosavybę. Retos ir saugomos rūšys negali būti paimamos iš gamtinės aplinkos. Įrodymui apie rūšies atpažinimo faktą galima pasinaudoti fototechnika.
 • Dalyviai privalo laikytis sąžiningumo principų, į oficialią komandos suvestinę traukti tik patiems stebėtojams abejonių nekeliančių rūšių stebėjimų ar pagal kitus atpažinimo faktus. Įtarus apie tyčinius tokio pobūdžio pažeidimus, rezultatų aptarimą vedantis asmuo, gali kreiptis į kitus varžybų dalyvius dėl tokio poelgio vertinimo. Jei dauguma nutaria, kad pažeistas rūšių registravimo sąžiningumo principas, visa komanda šalinama iš varžybų.
 • Komandos nariai privalo laikytis elgesio viešoje vietoje taisyklių. Už elgesio viešoje vietoje taisyklių nesilaikymą visa komanda šalinama iš varžybų.
 • Ralio metu stebėtas retas ir naujas Lietuvai rūšis turi patvirtinti prieš ralį išrinkta atskirų organizmų grupių (paukščių, augalų, grybų, vabzdžių, žinduolių ir kt.) ekspertų grupė. Retų ir naujų Lietuvai rūšių stebėjimo faktai tvirtinami rezultatų suvedimo metu. Tik patvirtinti stebėjimai įtraukiami į ralio rezultatus. Retų ir naujų Lietuvai rūšių tikslios radimo vietos turi būti pažymėtos žemėlapyje. Labai pageidautina jas nufotografuoti, kad vėliau svarstant kiltų mažiau abejonių dėl rūšies nustatymo patikimumo ir fakto tikrumo.
 • Iškilus ginčams dėl ralio metu stebėtų tam tikrų rūšių aptikimo faktų ir tuo suabejojus ne mažiau nei trims varžybų komandoms, ginčą sprendžia ekspertų grupė.

 

Varžybų metu draudžiama:

 • Klastoti rūšių stebėjimų duomenis.
 • Paimti iš gamtinės aplinkos retas ir saugomas rūšis.
 • Varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus, triukšmauti viešose vietose ar kitais veiksmais diskredituoti renginį.
 • Už varžybų dalyvių padarytus pažeidimus atsako ne organizatoriai, o patys dalyviai.

Taisyklės parengtos pagal Rūšių stebėjimo ralio „Punios šilas – 2013” taisykles.