Pasirodė gamtosaugos aktualijų šeštasis numeris

2005-10-20
Lietuvos gamtos fondas išleido gamtosaugos aktualijų šeštajį numerį.

Jame:

Margininkų draustinis – pažeisti įstatymai, o kaltų nėra; Būtina atnaujinti biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą; Drumsčiamas vanduo apie Kretuono ežero didžiąją salą; Kur ir kaip saugosime upines žuvėdras; Šikšnosparnių apsauga Lietuvoje; Šikšnosparnių apsauga Vilniuje.

Gamtosaugos aktualijų 6 numerį rasite "Atsiųsti" skiltyje.