ŽYGIO BALTIJAI dalyviai atvyksta į Lietuvą

2013-07-26

 „Mums reikia gyvos Baltijos!“ – skelbia rytoj į Lietuvą atvyksiančio tarptautinio dviračių ŽYGIO BALTIJAI (RACE FOR THE BALTIC) iniciatoriai. Daugiau nei 2000 kilometrų dviračiais įveikę ir daugiau nei 20 tūkstančių piliečių, kuriems rūpi Baltijos išsaugojimas, parašų surinkę žygio dalyviai Lietuvos pajūryje svečiuosis visą Jūros šventės savaitgalį ir pasakos apie Baltijos jūrą kamuojančias problemas. Tarptautine kampanija ŽYGIS BALTIJAI siekiama užtikrinti aplinką bei išteklius tausojantį ir mokslininkų rekomendacijomis pagrįstą Baltijos jūros valdymą.

Lietuvoje vyksiančiai žygio atkarpai yra suteiktas oficialus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginio statusas. Kviečiame liepos 27 d. 12 val. prie Gintaro muziejaus pasitikti tarptautinę dviratininkų komandą  palydėti ją iki Karklės, kur Jūsų laukia edukacinė programa Pajūrio regioniniame parke ir galimybė sužinoti daugiau apie Baltijos jūrą, jos istoriją ir ją kamuojančias problemas.

Baltijos jūrai yra iškilusi didžiulė grėsmė: skaičiuojama, kad maždaug šeštadalį jūros dugno užima negyvosios zonos. Šį pavojų Baltijos jūros biologinei įvairovei dar labiau sustiprina vykdoma pernelyg intensyvi žvejyba ir nepakankama išteklių apsauga. Siekdamos atkreipti regiono šalių visuomenės ir valdančiųjų institucijų dėmesį į Baltijai kilusį pavojų ir paskatinti imtis pastangų jai išsaugoti, visuomeninės organizacijos visose regiono šalyse kviečia kilti į dviračių ŽYGĮ BALTIJAI.

Kad siekis išsaugoti Baltijos jūrą neliktų vien skambiomis deklaracijomis, bet pasiektų efektyvaus poveikio ir ekosistemos būklės pagerėjimo, į šią problemą būtina atkreipti visuomenės dėmesį ir užtikrinti, kad šalių vyriausybės atsižvelgs į visuomenės valią. Kampanija ŽYGIS BALTIJAI siekiama sutelkti visuomenines organizacijas, atsakingus piliečius ir verslą bei vienadienio populiarumo nesivaikančius politikus tam, kad būtų užtikrintas aplinką bei išteklius tausojantis ir mokslininkų rekomendacijomis pagrįstas Baltijos jūros valdymas.

Esminis kampanijos dėmesys sutelktas tam, kad planuojant Baltijos jūros valdymą būtų užtikrinamas siekis įgyvendinti Helsinkio Komisijos Baltijos jūros veiksmų plane (HELCOM Baltic Sea Action Plan) ir ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (EU Marine Strategy Framework Directive) numatytus tikslus, ypatingą dėmesį skiriant atsakingam žuvų išteklių valdymui, eutrofikacijos grėsmės mažinimui ir biologinės įvairovės išsaugojimui. Siekiama, kad šių metų spalio 3 d. Helsinkio komisijos ministrų susitikime regiono šalių aplinkos ministrai įsipareigotų įgyvendinti dėl Baltijos išsaugojimo duotus pažadus. Kad politikams nekiltų abejonių dėl visuomenės valios, kampanijos „Žygis Baltijai“ metu renkami parašai po peticija, aiškiai išreiškiančia piliečių valią išsaugoti gyvybingą Baltijos jūrą.

Kiekvienas iš mūsų galime išreikšti savo susirūpinimą Baltijos jūros būkle ir paraginti Baltijos regiono šalių vyriausybes imtis veiksmų, kad Baltijos jūra būtų grąžinta į aplinkosauginiu požiūriu sveiką būklę, pasirašydami peticiją (http://raceforthebaltic.com/petition.php).