Šiltnamio efektą sukeliančios ES dujų emisijos sumažėjo po dviejų metų didėjimo

2004-08-04
Klimato kaitą sukeliančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos iš ES šiek tiek sumažėjo po dviejų metų didėjimo. Tačiau tai tik mažas žingsnelis pasiekti užsibrėžtą 8% emisijų sumažinimo tikslą iki 2012 metų.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos iš penkiolikos ES senbuvių narių sumažėjo 0.5% tarp 2001 ir 2002. Paskutinis apskaičiavimas buvo atliktas Europos aplinkos agentūros.

Šio sumažėjimo priežastys apima šiltesnius orus daugelyje ES šalių. Tai sumažino angies dioksidą išskiriančio fosilinio kuro naudojimą. Lėtesnis ekonominis augimas apdirbamojoje pramonėje taip pat sulėtino fosilinio kuro naudojimą. Besitęsiantis perėjimas nuo anglies prie gamtinių dujų ir specifinės priemonės sumažinti šiltnamio efektą buvo kitos pagrindinės priežastys leidusios sumažinti emisijas.

Lyginant su atskaitomaisiais metais (kai kurios šalys jeis pasirinkusios 1990, kitos 1995) iki 2002 ES šalys 2.9% sumažino šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Tačiau jei lyginti su tuo sumažėjimų kuris turėtų būti pasiektas jei ES šalys sumažinti emisijas 8% siektų nuosekliai, tai atsilikimas 2002 metais nuo užsibrėžto tikslo yra 1.9%.

Tik keturios ES šalys: Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija ir Švedija, emisijas yra sumažinusios žemiau negu, kad jos turėtų būti sumažintos nuosekliai siekiant tikslo. Visos kitos šalys atsilieka. Daug problemų vykdant Kioto protokolo reikalavimus turi Ispanija, Portugalija, Airija, Austrija, Italija, Danija ir Graikija. Ypatingai didelis iššūkis vykdant Kioto protokolo susitarimus laukia Ispanijos, kurios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos lyginant su atskaitiniais metais padidėjo 39.4%.

Informacija paimta iš Europos aplinkos agentūros tinklalapio.