Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas. LIFE05NAT/D/00152

Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimas
Partneriai

Projektą vykdo 22 partneriai aplink Baltijos jūrą: Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Estijoje.

pagrindinis partneris (Naudos gavėjas) yra Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

www.life-baltcoast.eu


Įrašų nėra.