Lietuvos gamtos fondas pratęsia mažųjų aplinkosaugos projektų konkursui teikiamų paraiškų priėmimo terminą

2011-03-29 | Temos: pranešimas spaudai, projektai

2011 metais Lietuvos gamtos fondas (LGF)  pradėjo ilgalaikę programą, skirtą skatinti jaunimo aplinkosaugines iniciatyvas ir jaunimo grupes įtraukti į praktinius aplinkosaugos darbus. Kaip viena iš priemonių šiam tikslui įgyvendinti yra organizuojamas mažųjų aplinkosaugos projektų paraiškų konkursas jaunimo grupėms, kurio metu bus atrinkti ir iš Lietuvos Respublikos piliečių Lietuvos gamtos fondui skirti 2% nuo jų sumokėtos pajamų mokesčio sumos bei iš privačių rėmėjų šiam projektui skirtos tikslinės paramos paremti perspektyviausiose paraiškose numatyti darbai. Šios programos pagrindinis tikslas yra padėti įgyvendinti jaunimo grupių praktinius aplinkosauginius ir aplinkotyrinius darbus jų gyvenamųjų apylinkių saugomose ir saugotinose teritorijose.

 „2011 metų kovo pradžioje pakvietėme iki balandžio mėn. 1 d. teikti projektų paraiškas paramos gavėjo statusą turinčias jaunimo aplinkosaugines organizacijas, kurios 2011 metais planuoja įgyvendinti aplinkosauginius projektus. Į šį kvietimą atsiliepė iš tiesų nemažai besidominčių organizacijų ir vis dar teiraujasi, ar dar galėtų dalyvauti mūsų organizuojamame konkurse. Atsižvelgdami į šiuos pageidavimus nusprendėme suteikti progą visoms organizacijoms dalyvauti konkurse ir pratęsėme paraiškų priėmimo terminą iki 2011 metų balandžio 11 dienos. Tad kviečiame teikti jaunimo įgyvendinamų mažųjų aplinkosauginių projektų paraiškas jaunimo įgyvendinamiems aplinkosauginiams projektams paremti net ir tuos, kurie dar abejojo, kad spės iki ankstesnio termino“ - informavo Lietuvos gamtos fondo vykdomos jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo programos koordinatorius Remigijus Karpuška.

Šio konkurso pagrindinis tikslas yra skatinti jaunimo saviraišką bei įsitraukimą į aplinkosauginę veiklą, suteikiant galimybę jauniems žmonėms išreikšti save ir įgyvendinti turimas tradicines ir novatoriškas idėjas, todėl jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo metu rengiamam mažųjų aplinkosaugos projektų konkursui paraiškas teikti kviečiama gamtosauginiu jaunimo švietimu užsiimantys mokyklų būreliai, klubai ar kitos neformaliojo jaunimo ugdymo organizacijos, turinčios paramos gavėjo statusą.

Konkursui teikiamų projektų pagrindinis tikslas turi būti jaunimo grupių atliekami aplinkosaugos ar aplinkotyros darbai, susiję su retų ir nykstančių augalijos bei gyvūnijos rūšių bei jų buveinių ištyrimu, išsaugojimu arba buveinių atkūrimu. Jų turinys turi skatinti jaunimo saviraišką, įsitraukimą į aplinkosauginę veiklą, suteikiant galimybę jauniems žmonėms išreikšti save ir įgyvendinti turimas tradicines ir novatoriškas idėjas. Taip pat turi skatinti jaunimo organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su valstybinėmis aplinkosauginėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant aplinkosauginius klausimus konkrečiose teritorijose.

2011 metais vienam projektui įgyvendinti yra skiriama iki 700 lt. Siekiant paskatinti paraiškų teikėjus ne tik ieškoti paramos, bet ieškoti ir kitų finansavimo šaltinų, Lietuvos gamtos fondas 2011 metais  sudarė sąlygas patiems paraiškų teikėjams susirinkti bent dalį projektui įgyvendinti reikalingų lėšų organizuojant senų, nenaudojamų mobilių telefonų surinkimo akciją. Bendradarbiaujant su UAB „Greenfone LT“ organizacijoms bus atsiųstos specialios telefonų surinkimų dėžės, į kurias kiekvienas norintis galės paaukoti tos organizacijos projektui įmesdamas nenaudojamus senus mobilius telefonus, už kuriuos, akcijos laikui pasibaigus, UAB „Greenfone LT“ perves atitinkamą sumą pinigų. Jei projektas finansavimo konkurso nelaimės, akcijoje dalyvavusiai organizacijai jų už telefonus surinkta suma bus pervesta be jokių papildomų sąlygų.

 „Aplinkosauginis švietimas - neatsiejama Lietuvos gamtos fondo veiklų dalis. Reguliariai rengiame įvairius leidinius, kuriuos dažniausiai nemokamai platiname, organizuojame ekskursijas, išvykas, dirbame su mokyklomis. Šiais metais nusprendėme dar labiau praplėsti aplinkosauginio švietimo programą ir daugiau dėmesio skirti jaunimo aplinkosauginėms iniciatyvoms skatinti. Labai malonu pastebėti, kad jaunimo aplinkosauginiam švietimui neabejingi liko UAB „Antalis“, skyrusi iš tiesų įspūdingą paramą, bei UAB „Greenfone LT“, padedanti  Todėl kviečiame bendradarbiauti ir kitas organizacijas, kurios neabejingos mūsų šalies gamtos išsaugojimui bei aplinkosauginių žinių ir patirties perdavimui jaunesniajai kartai“ – gera programos pradžia džiaugiasi Lietuvos gamtos fondo vykdomasis direktorius Nerijus Zableckis.

Daugiau informacijos apie mažųjų aplinkosaugos projektų paramos konkursą galite surasti interneto svetainėje www.glis.gamtosakademija.lt

 

 

Kontaktinis asmuo: Remigijus Karpuška, gamtosaugos specialistas, Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22-3, LT-03218 Vilnius, tel. 8-684-63709, el.paštas: remigijus@gamtosakademija.lt